Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017
april 10, 2017
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Žužemberk v letu 2017
april 11, 2017
Prikaži vse

Razpis za letovanje otrok na Debelem rtiču 2017

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU 2017

1. izmena: od 15.7. do 22.7. 2017
2. izmena: od 22.7. do 29.7.2017

KDO SE GA LAHKO UDELEŽI

– otroci od 1. do 9. razreda

– otroci, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so pogosteje bolni in imajo dva ali več zapisov v obdobju od 29.1.2016 do 24.2.2017

CENA LETOVANJA
Prispevek staršev za letovanje:

1. družine, prejemnice denarne socialne pomoči (potrebno oddati odločbo o denarni socialni pomoči) 30 €
2. ostali 65 €

*Prispevek za starše z zasebno dejavnostjo je 65 €.

NAČIN PRIJAVE
Pri svetovalni službi na OŠ oddate:

  • PREDLOG POTRJEN OD ZDRAVNIKA in izpolnjen z osebnimi podatki
  • IZJAVE, ki jih pridobite pri svetovalni delavki,
  • ODLOČBO O DENARNI SOCIALNI POMOČI, če ste njen prejemnik,
  • POTRDILO o poravnani akontaciji 30 eur (v svet. službi dobite položnico),
  • za otroke iz družin z najnižjimi dohodki lahko starši zaprosite za delno ali celotno pomoč pri plačilu prispevka v šoli (oddajte prošnjo in priložite Odločbo o otroškem dodatku).

Prijavo oddajte do 1. junija 2017.

Prijavnice:

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/

SOCIALNO LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU 2017

1. izmena: od 15.7. do 22.7. 2017
2. izmena: od 22.7. do 29.7.2017

KDO SE GA LAHKO UDELEŽI

– otroci od 1. do 9. razreda,

– otroci, ki imajo socialno indikacijo in ne zdravstvene.

Cena, način prijave in drugo je enako kot pri zdravstvenem letovanju.

Prijavnice:
http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/

Razpis letovanje 2017