Racionalizacija pitne vode
julij 24, 2017
Čas za prijavo za subvencionirano bivanje v Študentskem domu se izteka
avgust 8, 2017
Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk za leto 2017

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 – UPB 1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 84/15) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 88/16), objavlja župan Občine Žužemberk naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju
Občine Žužemberk za leto 2017

Namen javnega razpisa je spodbujanje obnove kulturne dediščine (v nadaljevanju: enota) na območju Občine Žužemberk v letu 2017. Občina Žužemberk bo sofinancirala obnove enot izvedenih v času od 01. 03. 2017 do vključno 30. 9. 2017.

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do vključno 23. 8. 2017 na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – JR – sofinanciranje – kulturna dediščina«. Odpiranje prispelih vlog bo v roku 7 dni po zaključku roka za oddajo razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.

Celotna dokumentacija javnega razpisa:

Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje
Izjava – poravnane obveznosti do občine
Pogodba za sofinanciranje obnove kulturne dediščine
Potrdilo ZVKDS – poročilo
Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine v Občini Žužemberk
Prijavni obrazec – obnova kulturne dediščine
Razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine za leto 2017
Soglasje lastnika v primeru najema
Soglasje solastnika