september 1, 2015

Razpis za prosto delovno mesto KOORDINATOR VI (za komunalo, promet in okolje)

Občina Žužemberk objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR VI (za komunalo, promet in okolje). Zaposlitev je za določen čas enega (1) leta, zaradi nadomestitve javnega […]
avgust 6, 2015

Občina Žužemberk in Občina Golubac iz Republike Srbije podpisali listino o pobratenju

Občina Žužemberk in Opština Golubac iz Republike Srbije sta v nedeljo 26. julija 2015 v Golubcu podpisali listino o pobratenju med obema občinama, s katero se […]
julij 28, 2015

Vabilo na podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS STIK in ustanovno skupščino LAS STIK

Spoštovani, vabimo vas na Podpis pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS STIK in Ustanovno skupščino LAS STIK (Lokalna akcijska skupina Suha krajina, Temenica in Krka), ki […]
julij 28, 2015

Javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v lokalni akcijski skupini

Občina Žužemberk objavlja javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v lokalni akcijski skupini (LAS) na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk. […]
julij 7, 2015

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja Odločbo o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah: parc. št. 157/2 k.o. 1445 Brezova Reber, parc. št. 1631/2 k.o. 1442 Stavča vas, parc.št. […]
julij 1, 2015

Namere

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa župan Franc Škufca, na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih […]
maj 7, 2015

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

7.5.2015 Občina Žužemberk Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (URL RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US […]
maj 5, 2015

Javni razpisi za društva

5.5.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk objavlja javne razpise za naslednja društva: Razpisna dokumentacija za invalidska in humanitarna društva Razpisna dokumentacija za kmetijska društva Razpisna dokumentacija šport […]
april 16, 2015

Razpis za občinska priznanja za 2014

16.4.2015 Občina Žužemberk Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, […]
april 7, 2015

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

7.4.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk objavlja natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta – Višji svetovalec za finance in gospodarstvo. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno […]