Svečano polaganje venca na Cviblju
maj 7, 2018
Vabilo na postavitev temeljnega kamna za novi vrtec v Žužemberku
maj 11, 2018
Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk za leto 2018

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 – UPB 1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 84/15) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 1/17 in 21/18), objavlja župan Občine Žužemberk naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju
Občine Žužemberk za leto 2018

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje obnove kulturne dediščine (v nadaljevanju: enota) na območju Občine Žužemberk v letu 2017.  Občina Žužemberk bo sofinancirala obnove enot izvedenih v času od 01. 03. 2018 do vključno 30. 9. 2018.  

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do vključno 18. 6. 2018 na naslov:

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – JR – sofinanciranje – kulturna dediščina«. 

Odpiranje prispelih vlog bo v roku 7 dni po zaključku roka za oddajo razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.

Celotna dokumentacija javnega razpisa:

Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje
Izjava – poravnane obveznosti do Občine
Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk 2018
Pogodba sofinanciranje obnove
Potrdilo ZVKDS poročilo kulturna dediščina
Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine v Občini Žužemberk
Prijavni obrazec obnova kulturne dediščine
Soglasje lastnika_solastnika kulturna dediščina
Soglasje lastnika v primeru najema kulturne dediščine
Zahtevek za izplačilo sredstev