Gradenc, 10.3.2018; Spominska ura ameriškim letalcem bombnika B-17 ‘Je Reviens’
marec 8, 2018
12. pohod po poti Janeza Kmeta
marec 12, 2018
Prikaži vse

Namera za prodajo nepremičnin

Občina Žužemberk, Občinski svet Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk je na svoji 21. seji dne 22.12. 2017, sprejel sklep o odtujitvi nepremičnin. Občina Žužemberk na podlagi sprejetega sklepa in na podlagi 40. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin: 

  • Katastrska občina 1439 Hinje parcela 842/3,
  • Katastrska občina 1439 Hinje parcela 850/7.

Namera o prodaji nepremičnin