Člani Občinskega sveta Občine Žužemberk 2014 -2018:

1. Jože PAPEŽ Cvibelj 19, Žužemberk N.Si - Nova Slovenija - krščanski demokrati
2. Stanka BLATNIK Hinje 33, Hinje N.Si - Nova Slovenija - krščanski demokrati
3. Rafael VIDMAR Šmihel 16, Žužemberk N.Si - Nova Slovenija - krščanski demokrati
4. Mateja NOVAK Dvor 40, Dvor N.Si - Nova Slovenija - krščanski demokrati
5. Marko ZAJEC Prapreče 20, Žužemberk Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca
6. Franc ŠKUFCA Baragova cesta 22 A, Žužemberk Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca
7. Marija BAN Dvor 47, Dvor Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca
8. Vladimir KOSTEVC Grajski trg 37, Žužemberk Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca
9. Rok ZUPANČIČ Stavča vas 17, Dvor Lista mladih Suhe krajine
10. Nika PAPEŽ Ratje 29, Hinje Lista mladih Suhe krajine
11. Blaž HROVAT Dvor 26 B, Dvor Lista mladih Suhe krajine
12. Vincenc LONGAR Srednji Lipovec 23, Dvor SDS - Slovenska demokratska stranka
13. Bojan VIDMAR Grajski trg 40, Žužemberk SDS - Slovenska demokratska stranka
14. Darko PUCELJ Trške njive 41, Žužemberk DD – Dobra država
15. Dušan PAPEŽ Hrib pri Hinjah 9, Hinje Lista za razvoj Suhe krajine

Komisije Občinskega sveta Občine Žužemberk:

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta:

1. Marija Breceljnik Hinje 14, Hinje
2. Marija Ban Dvor 47, Dvor
3. Ida Kastelic Šmhel pri Žužemberku 35, Žužemberk
4. Anton Koncilja Trebča vas 14, Dvor
5. Mateja Filipič Prapreče 16 c, Žužemberk

Komisija za vloge in pritožbe:

1. Marko Zajec Prapreče 20, Žužemberk predsednik
2. Jože Šteingel Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor namestnik predsednika
3. Marija Breceljnik Hinje 14, Hinje
4. Ksenja Nahtigal Bambič Vrhovo 11, Žužemberk
5. Jože Papež Cvibelj 19, Žužemberk

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja:

1. Marija Ban Dvor 47, Dvor predsednica
2. Dušan Papež Hrib pri Hinjah 9, Hinje namestnik predsednice
3. Jože Pečjak Drašča vas 21 a, Zagradec
4. Jože Zupančič Trške njive 39, Žužemberk
5. Anton Koncilja Trebča vas 14, Dvor

Odbori Občinskega sveta Občine Žužemberk:

Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet:

1. Jože Papež Cvibelj 19, Žužemberk predsednik
2. Dušan Papež Hrib pri Hinjah 9, Hinje namestnik predsednika
3. Marko Zajec Prapreče 20, Žužemberk
4. Anton Koncilja Trebča vas 14, Dvor
5. Gregor Longar Srednji Lipovec 23, Dvor

Odbor za družbene dejavnosti:

1. Jože Šteingel Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor predsednik
2. Marija Breceljnik Hinje 14, Hinje namestnica predsednika
3. Jože Pečjak Drašča vas 21a, Zagradec
4. Andrej Banko Dvor 18 a, Dvor
5. Urban Boben Žvirče 12, Hinje

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance:

1. Dušan Papež Hrib pri Hinjah 9, Hinje predsednik
2. Marko Zajec Prapreče 20, Žužemberk namestnik predsednika
3. Ida Kastelic Šmihel pri Žužemberku 35, Žužemberk
4. Boris Jordan Baragova cesta 24 a, Žužemberk
5. Bojan Vidmar Grajski trg 40, Žužemberk

Odbor za lokalno samoupravo:

1. Marija Ban Dvor 47, Dvor
2. Jože Papež Cvibelj 19, Žužemberk
3. Jože Šteingel Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor
4. Rajko Arkar Trebča vas 6, Dvor
5. Danijela Bradač Trebča vas 2, Dvor

Vabila na seje Občinskega sveta

Vabilo na 1. sejo OS
Gradivo za 1. sejo OS
Vabilo na 25. sejo OS
Gradivo za 25. sejo OS
Vabilo na 24. sejo OS
Gradivo za 24. sejo OS
Vabilo na 23. sejo OS
Gradivo za 23. sejo OS
Vabilo na 22. sejo OS
Gradivo za 22. sejo OS
Investicijski program za gradnjo novega vrtca Žužemberk
Poslovni plan Komunale Novo mesto doo
Vabilo na 21. sejo OS
Gradivo za 21. sejo OS
Vabilo na 20. sejo OS
Gradivo za 20. sejo OS
Vabilo na 19. sejo OS
Gradivo za 19. sejo OS
Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem 2016
Predlog odloka-M promet
Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2017
Vabilo na 18. sejo OS
Gradivo za 18. sejo OS
Vabilo na 17. sejo OS
Gradivo za 17. sejo OS
Vabilo na 16. sejo OS
Gradivo za 16. sejo OS
Vabilo na 15. sejo OS
Gradivo za 15. sejo OS
Vabilo na 14. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 14. sejo OS
Vabilo na 13. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 13. sejo OS
Poslovno poročilo 2015 - z revizorjevim mnenjem
Dodatno gradivo -Letno poročilo Komunale Novo mesto za leto-2015
Vabilo na 12. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 12. sejo OS
Vabilo na 11. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 11. sejo OS
Vabilo na 10. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 10. sejo OS
Vabilo na 9. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 9. sejo OS
Vabilo na 8. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 8. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 7. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 7. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 6. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 6. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 5. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 5. sejo Občinskega sveta
Poslovni plan za leto 2015
Odlok o koncesiji-posodobitve in vzdrževanje infrastrukture in javne razsvetljave
Gradivo k Odloku
Vabilo na 4. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 4. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 3. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 3. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 2. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 2. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 1.sejo Občinskega sveta
Gradivo za 1. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 29. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 29. sejo Občinskega sveta
Gradivo - revidirano poslovno poročilo 2013
Gradivo - dopis
Vabilo na 27. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 27. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 26. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 26. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 25. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 25. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 24. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 24. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 24. sejo Občinskega sveta - nadaljevanje
Gradivo
Vabilo na 23. sejo Občinskega sveta
Gradivo za 23. sejo Občinskega sveta
Vabilo na 22. sejo občinskega sveta
Gradivo za 22. sejo občinskega sveta
Vabilo na 7. sejo občinskega sveta
Gradivo za 7. sejo občinskega sveta
Poslovno in računovodsko poročilo
Vabilo na 6. sejo občinskega sveta
Gradivo za 6. sejo občinskega sveta
Vabilo na 5. sejo občinskega sveta, Gradivo za 5. sejo občinskega sveta
Načrt razvoja 2011
Načrt razvoja 2012
Vabilo na 4. sejo občinskega sveta-nadaljevanje
Gradivo za 4. sejo občinskega sveta-nadaljevanje
Vabilo na 4. sejo občinskega sveta
Gradivo za 4. sejo občinskega sveta
Vabilo na 3. sejo občinskega sveta
Gradivo za 3. sejo občinskega sveta
Vabilo na 2. sejo občinskega sveta
Gradivo za 2. sejo občinskega sveta
Vabilo na 1. sejo občinskega sveta
Gradivo za 1. sejo občinskega sveta
Vabilo na 30. sejo občinskega sveta
Vabilo na 29. sejo občinskega sveta
Vabilo na 28. sejo občinskega sveta
Vabilo na 27. sejo občinskega sveta
Vabilo na 25. sejo občinskega sveta
Vabilo na 24. sejo občinskega sveta
Vabilo na 23. sejo občinskega sveta
Vabilo na 22. sejo občinskega sveta
Vabilo na 21. sejo občinskega sveta
Vabilo na 20. sejo občinskega sveta
Vabilo na 19. sejo občinskega sveta
Vabilo na 18. sejo občinskega sveta
Vabilo na 17. sejo občinskega sveta
Vabilo na 16. sejo občinskega sveta
Vabilo na 15. sejo občinskega sveta
Vabilo na 14. sejo občinskega sveta
Vabilo na 13. sejo občinskega sveta
Vabilo na 12. sejo občinskega sveta
Vabilo na 11. sejo občinskega sveta
Vabilo na 10. sejo občinskega sveta
Vabilo na 9. sejo občinskega sveta
Vabilo na 8. sejo občinskega sveta, Dopolnitev za 8. sejo
Vabilo na 7. sejo občinskega sveta, Dopolnitev za 7. sejo

Vabila na seje delovnih teles

Vabilo na 21. sejo OPKP
Vabilo na 16. sejo ODD
Vabilo na 20. sejo OPKP
Vabilo na 16. sejo OGKTPDF
Vabilo na 19. sejo OPKP
Vabilo na 15. sejo OGKTPDF
Vabilo na 15. sejo ODD
Vabilo na 18. sejo OOPKP
Vabilo na 14. sejo OGTPDF
Vabilo na 17. sejo OOPKP
Vabilo na 14. sejo ODD
Vabilo na 16. sejo OOPKP
Vabilo na 13. sejo ODD
Vabilo na 12. sejo ODD
Vabilo na 15. sejo OOPKP
Vabilo na 13. sejo OGKTPDF
Vabilo na 11. sejo ODD
Vabilo na 12. sejo OGKTPDF
Vabilo na 14. sejo OOPKP
Vabilo na 13. sejo OOPKP
Vabilo na 10. sejo ODD
Vabilo na 11. sejo OGKTPDF
Vabilo na 12. sejo OOPKP
Vabilo na 11. sejo OOPKP
Vabilo na 10. sejo OGKTPDF
Vabilo na 9. sejo ODD
Vabilo na 10. sejo OOPKP
Vabilo na 9. sejo OGKTPDF
Vabilo na 9. seja OOPKP
Vabilo na 8. sejo ODD
Vabilo na 8. sejo OGKTPDF
Vabilo na 8. sejo OOPKP
Vabilo na 7. sejo ODD
Vabilo na 7. sejo OOPKP
Vabilo na 7. sejo OGKTPF
Vabilo na 6. sejo ODD
Vabilo na 6. sejo OOPKP
Vabilo na 6. sejo OGKTPF
Vabilo na 5. sejo ODD
Vabilo na 5. sejo OOPKP
Vabilo na 5. sejo OGKTPF
Vabilo na 4. sejo OGKTPF
Vabilo na 4. sejo ODD
Vabilo na 4. sejo OOPKP
Vabilo na 3. sejo OGKTPF
Vabilo na 3. sejo ODD
Vabilo na 2. sejo ODD
Vabilo na 3. sejo OOPKP
Vabilo na 2. sejo OGKTPF
Vabilo na 2. sejo OOPKP
Vabilo na 1. sejo OOPKP
Vabilo na 1. sejo OGKTPF
Vabilo na 1. sejo ODD
Vabilo na 26. sejo OOPKP
Vabilo na 22. sejo ODD
Vabilo na 18. sejo OGKTPF
Vabilo na 25. sejo OOPKP
Vabilo na 17. sejo OGKTPF
Vabilo na 21. sejo ODD
Vabilo na 24. sejo OOPKP
Vabilo na 16. sejo OGKTPF
Vabilo na 23. sejo odbora za okolje
Vabilo na 20. sejo ODD
Vabilo na 22. sejo odbora za okolje
Vabilo na 15. sejo OGKTPF
Vabilo na 19. sejo ODD
Vabilo na 21. sejo odbora za okolje
Vabilo na 18. sejo ODD
Vabilo na 20. sejo odbora za okolje
Vabilo na 19. sejo odbora za okolje
Vabilo na 14. sejo OGKTPF
Vabilo na 17. sejo ODD
Vabilo na 4. sejo KVP
Vabilo na 4. sejo OGKTPF
Vabilo na 4. sejo KMVIP
Vabilo na 5. sejo ODD
Vabilo na 5. sejo OOPKP
Vabilo na 3. sejo KVP
Vabilo na 4. sejo ODD
Vabilo na 3. sejo OGKTPF
Vabilo na 2. sejo KSP
Vabilo na 4. sejo OOPKP
Vabilo na 2. sejo OGKTPF
Vabilo na 1. sejo KMVIP - predstavitev
Vabilo na 1. sejo OGKTPF - predstavitev
Vabilo na 3. sejo KMVIP
Vabilo na 2. sejo KVP
Vabilo na 3. sejo OOPKP
Vabilo na 3. sejo ODD
Vabilo na 1. sejo KSP
Vabilo na 1. sejo OGKTPF
Vabilo na 2. sejo OOPKP
Vabilo na 2. sejo ODD
Vabilo na 1. sejo ODD
Vabilo na 1. sejo KVP
Vabilo na 2. sejo KMVIP
Vabilo na 1. sejo OVK
Vabilo na 10. sejo KSPOS
Vabilo na 22. sejo OOPKP
Vabilo na 11. sejo KMVIP
Vabilo na 13. sejo OGKTPF
Vabilo na 12. sejo OGKTPF
Vabilo na 16. sejo odbora za družbene dejavnosti
Vabilo na 14. sejo nadzornega odbora
Vabilo na 16. sejo OOPKP
Vabilo na 8. sejo KMVIP
Vabilo na 12. sejo nadzornega odbora
Vabilo na 15. sejo OOPKP
Vabilo na 4. sejo OLS
Vabilo na 17. sejo KVP
Vabilo na 10. sejo NO
Vabilo na 7. sejo KSOPOS
Vabilo na 7. sejo KMVIP
Vabilo na 9. OGKTPF
Vabilo na 5. sejo OOPKP
Vabilo na 4. sejo OGKTPF
Vabilo na 3. sejo KVP
Vabilo na 4. sejo KSOPOS, Nadaljevanje za 4. sejo
Vabilo na 3. sejo KSOPOS

Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 24. seje OS
Zapisnik 23. seje OS
Zapisnik 22. seje OS
Mandat 2014 - 2018
Zapisnik 21. seje OS
Zapisnik 20. seje OS
Zapisnik 19. seje OS
Zapisnik 18. seje OS
Zapisnik 17. seje OS
Zapisnik 16.seje OS
Zapisnik 15.seje OS
Zapisnik 14. seje OS
Zapisnik 13. seje OS
Zapisnik 12. seje OS
Zapisnik 11. seje OS
Zapisnik 10. seje OS
Zapisnik 9. seje OS
Zapisnik 8. seje OS
Zapisnik 7. seje OS
Zapisnik 6. seje OS
Zapisnik 5. seje OS
Zapisnik 4. seje OS
Zapisnik 3. seje OS
Zapisnik 2. seje OS
Zapisnik 1. seje OS
Mandat 2010 - 2014
Zapisnik 27. seje OS
Zapisnik 26. seje OS
Zapisnik 25. seje OS
Zapisnik 24. seje OS
Zapisnik 23. seje OS
Zapisnik 22. seje OS
Zapisnik 21. seje OS
Zapisnik 20. seje občinskega sveta
Zapisnik 19. seje občinskega sveta
Zapisnik 18. seje občinskega sveta
Zapisnik 17. seje občinskega sveta
Zapisnik 16. seje občinskega sveta
Zapisnik 15. seje občinskega sveta
Zapisnik 14. seje občinskega sveta
Zapisnik 13. seje občinskega sveta
Zapisnik 12. seje občinskega sveta
Zapisnik 11. seje občinskega sveta
Zapisnik 10. seje občinskega sveta
Zapisnik 9. seje občinskega sveta
Zapisnik 8. seje občinskega sveta
Zapisnik 7. seje občinskega sveta
Zapisnik 6. seje občinskega sveta
Zapisnik 5. seje občinskega sveta
Zapisnik 4. seje občinskega sveta
Zapisnik 3. seje občinskega sveta
Zapisnik 2. seje občinskega sveta
Zapisnik 1. seje občinskega sveta
Mandat 2006 - 2010
Zapisnik 30. seje občinskega sveta
Zapisnik 29. seje občinskega sveta
Zapisnik 28. seje občinskega sveta
Zapisnik 27. seje občinskega sveta
Zapisnik 26. seje občinskega sveta
Zapisnik 25. seje občinskega sveta
Zapisnik 24. seje občinskega sveta
Zapisnik 23. seje občinskega sveta
Zapisnik 22. seje občinskega sveta
Zapisnik 21. seje občinskega sveta
Zapisnik 20. seje občinskega sveta
Zapisnik 19. seje občinskega sveta
Zapisnik 18. seje občinskega sveta
Zapisnik 17. seje občinskega sveta
Zapisnik 16. seje občinskega sveta
Zapisnik 15. seje občinskega sveta
Zapisnik 14. seje občinskega sveta
Zapisnik 13. seje občinskega sveta
Zapisnik 12. seje občinskega sveta
Zapisnik 11. seje občinskega sveta
Zapisnik 10. seje občinskega sveta
Zapisnik 9. seje občinskega sveta
Zapisnik 8. seje občinskega sveta
Zapisnik 7. seje občinskega sveta
Zapisnik 6. seje občinskega sveta
Zapisnik 5. seje občinskega sveta
Zapisnik 4. seje občinskega sveta
Zapisnik 3. seje občinskega sveta
Zapisnik 2. seje občinskega sveta
Zapisnik 1. seje občinskega sveta