Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ
september 25, 2017
10. pohod po poti od Žužemberka do Močil
september 26, 2017
Prikaži vse

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne in popis nepremičnin

ZADEVA:

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO IN OSNUTKA ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA ZAVODA DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

 

 

Dolenjske Lekarne – dopis
Dolenjske Lekarne – dopis občinam
Dolenjske Lekarne – osnutek odloka o ustanovitvi