Suhokranjske poti

Suhokranjske poti, glasilo občine Žužemberk, v elektronski obliki:

Suhokranjske poti
Javno glasilo Občine Žužemberk
Grajski trg 33
8360 Žužemberk
E-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si

Medij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01).

Odgovorni urednik: Slavko Mirtič
Uredniški odbor: Mojca Oberstar, Tinka Fric Kočjaž, Mateja Filipič in Vlado Kostevc.
Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Petra Kastelic, Tomaž Špelko, Tjaša Lenarčič in Nika Vidic.
Lektor: mag. Jelka Mrvar
Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Pavlič Jože, GRAFIKA Novo mesto d.o.o.
Naklada: 1800 izvodov.

Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

Cenik oglaševanja v suhokranjskih poteh | več...

Pravila oglaševanja v času predvolilne kampanje: