1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016

Objavljamo
1. JAVNI POZIV
 

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK
 v letu 2016

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 408.000 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Javni poziv je objavljen 30. 11. 2016 in je odprt do vključno 28. 2. 2017.  

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017, do 12.00.

Povezava: http://www.las-stik.si/novice/item/43-1-javni-poziv-za-izbor-operacij-za-uresnicevanje-slr-las-stik-v-letu-2016.html

Javni poziv