1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

Imate projektno idejo in razmišljate, kako bi jo uresničili?

 V kolikor razmišljate o operaciji, ki bi pozitivno prispevala k razvoju okolja, vas vabimo, da si ogledate možnosti, ki jih ponuja 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK.

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru pod ukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 408.000 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%. Javni razpis je bil objavljen 30. novembra 2016 in je odprt do 28. februarja 2017.

Vse o razpisu si lahko preberete na spletni strani LAS STIK: http://www.las-stik.si/javni-pozivi/javni-pozivi-1.html.

V kolikor potrebujete dodatne informacije ali pojasnila, smo vam na voljo na 07 34 62 103 ali na las-stik@ciktrebnje.si.