17. SREČANJE NA TROMEJI – SVETEM PETRU

Planinska skupina Dvor pri PD Krka Novo mesto je 2. nedeljo v septembru, 8.9.2019, pripravila že 17. srečanje pohodnikov in drugih krajanov ter županov na najvišji točki Suhe krajine, 888 metrov visokem Svetem Petru. Prav na tej točki je tudi stičišče občin Dolenjske Toplice, Kočevje in Žužemberk, kar je leta 2002 porodilo pobudo za organizacijo srečanja krajanov in županov vseh treh občin v duhu ideje, da nas meje povezujejo in ne ločujejo, srečanja pa kljub stroškom notranje bogatijo. Srečanje je v vseh teh letih preživelo številne spremembe, tudi zamenjave občinskih oblasti, ter postalo prepoznavno in priljubljeno v vseh treh občinah in tudi zunaj njih. Pohodniki, ki vsako leto, mnogi pa tudi vmes, obiščejo Sveti Peter, nam to potrjujejo.