Odloki, sklepi in drugi akti

Naslov Področje Datum
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk

UL št. 2, 10. 1. 2020 / Žužemberk

Okolje in prostor 24. 01. 2020
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk

UL št. 2, 10. 1. 2020 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 10. 01. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

UL št. 2, 10. 1. 2020 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 10. 01. 2020
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk

UL št. 64, 25. 10. 2019 / Žužemberk

Občinska ureditev 25. 10. 2019
Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Občine Žužemberk

UL št. 62, 18. 10. 2019 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 18. 10. 2019
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 – rebalans I.

UL št. 61, 11. 10. 2019 / Žužemberk

Javne finance 11. 10. 2019
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 61, 11. 10. 2019 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 11. 10. 2019
Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

UL št. 46, 19. 7. 2019 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 19. 07. 2019
Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

UL št. 46, 19. 7. 2019 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 19. 07. 2019
Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk

UL št. 36, 7. 6. 2019 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 07. 06. 2019
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk

UL št. 36, 7. 6. 2019 / Žužemberk

Javne finance 07. 06. 2019
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018

UL št. 35, 31. 5. 2019 / Žužemberk

Javne finance 31. 05. 2019
Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk

UL št. 22, 5. 4. 2019 / Žužemberk

Občinska ureditev 05. 04. 2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

UL št. 16, 15. 3. 2019 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 15. 03. 2019
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020

UL št. 16, 15. 3. 2019 / Žužemberk

Javne finance 15. 03. 2019
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019

UL št. 16, 15. 3. 2019 / Žužemberk

Javne finance 15. 03. 2019
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Žužemberk

UL št. 7, 1. 2. 2019 / Žužemberk

Okolje in prostor 01. 02. 2019
Izjava o poklicnem opravljanju funkcije župana Občine Žužemberk

UL št. 3, 11. 1. 2019 / Žužemberk

Občinska ureditev 11. 01. 2019
Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2019

UL št. 82, 21. 12. 2018 / Žužemberk

Javne finance 21. 12. 2018
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk

UL št. 79, 7. 12. 2018 / Žužemberk

Okolje in prostor 07. 12. 2018
Statut Občine Žužemberk

UL št. 79, 7. 12. 2018 / Žužemberk

Občinska ureditev 07. 12. 2018
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

UL št. 58, 31. 8. 2018 / Žužemberk

Okolje in prostor 31. 08. 2018
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017

UL št. 43, 22. 6. 2018 / Žužemberk

Javne finance 22. 06. 2018
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

UL št. 27, 20. 4. 2018 / Žužemberk

Okolje in prostor 20. 04. 2018
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 – rebalans I.

UL št. 21, 30. 3. 2018 / Žužemberk

Javne finance 30. 03. 2018
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk – SD OPN-2

UL št. 9, 16. 2. 2018 / Žužemberk

Okolje in prostor 16. 02. 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk

UL št. 4, 19. 1. 2018 / Žužemberk

Javne finance 19. 01. 2018
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 2, 9. 1. 2018 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 09. 01. 2018
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«

UL št. 80, 29. 12. 2017 / Dolenjske Toplice

Nerazvrščeno 29. 12. 2017
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Žužemberk

UL št. 71, 13. 12. 2017 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 12. 2017
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

UL št. 47, 1. 9. 2017 / Žužemberk

Okolje in prostor 01. 09. 2017
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

UL št. 41, 28. 7. 2017 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 28. 07. 2017
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2016

UL št. 23, 5. 5. 2017 / Žužemberk

Javne finance 05. 05. 2017
Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk

UL št. 19, 14. 4. 2017 / Uredbe

Okolje in prostor 14. 04. 2017
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rekreativno turistični park Žužemberk (severni del)

UL št. 12, 10. 3. 2017 / Žužemberk

Okolje in prostor 10. 03. 2017
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018

UL št. 1, 6. 1. 2017 / Žužemberk

Javne finance 06. 01. 2017
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2017

UL št. 88, 30. 12. 2016 / Žužemberk

Javne finance 30. 12. 2016
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025)

UL št. 85, 28. 12. 2016 / MINISTRSTVA

Nerazvrščeno 28. 12. 2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016-rebalans I.

UL št. 76, 2. 12. 2016 / Žužemberk

Javne finance 02. 12. 2016
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

UL št. 42, 17. 6. 2016 / Žužemberk

Okolje in prostor 17. 06. 2016
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2015

UL št. 41, 10. 6. 2016 / Žužemberk

Javne finance 10. 06. 2016
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 15, 26. 2. 2016 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 26. 02. 2016
Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk

UL št. 84, 6. 11. 2015 / Žužemberk

Nerazvrščeno 06. 11. 2015
Tehnični popravek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk

UL št. 82, 3. 11. 2015 / POPRAVKI

Nerazvrščeno 03. 11. 2015
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 – rebalans I.

UL št. 81, 30. 10. 2015 / Žužemberk

Javne finance 30. 10. 2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2015–2020

UL št. 60, 14. 8. 2015 / Žužemberk

Nerazvrščeno 14. 08. 2015
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žužemberk

UL št. 43, 19. 6. 2015 / Žužemberk

Javne finance 19. 06. 2015
Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk

UL št. 28, 24. 4. 2015 / Žužemberk

Občinska ureditev 24. 04. 2015
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2014

UL št. 28, 24. 4. 2015 / Žužemberk

Javne finance 24. 04. 2015
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Žužemberk

UL št. 24, 10. 4. 2015 / Žužemberk

Nerazvrščeno 10. 04. 2015
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk

UL št. 21, 27. 3. 2015 / Žužemberk

Nerazvrščeno 27. 03. 2015
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016

UL št. 98, 31. 12. 2014 / Žužemberk

Javne finance 31. 12. 2014
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015

UL št. 95, 29. 12. 2014 / Žužemberk

Javne finance 29. 12. 2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014 – rebalans II.

UL št. 95, 29. 12. 2014 / Žužemberk

Javne finance 29. 12. 2014
Sklep o določitvi lokalnih prometnic zaselkov Občine Žužemberk, na katerih zimsko službo izvajajo lokalni izvajalci

UL št. 81, 14. 11. 2014 / Žužemberk

Nerazvrščeno 14. 11. 2014
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (OPN Žužemberk)

UL št. 55, 21. 7. 2014 / Žužemberk

Okolje in prostor 21. 07. 2014
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Žužemberk

UL št. 33, 9. 5. 2014 / Žužemberk

Nerazvrščeno 09. 05. 2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014

UL št. 29, 25. 4. 2014 / Žužemberk

Javne finance 25. 04. 2014
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013

UL št. 29, 25. 4. 2014 / Žužemberk

Javne finance 25. 04. 2014
Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

UL št. 18, 14. 3. 2014 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 14. 03. 2014
Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

UL št. 18, 14. 3. 2014 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 14. 03. 2014
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk

UL št. 18, 14. 3. 2014 / Žužemberk

Nerazvrščeno 14. 03. 2014
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk

UL št. 18, 14. 3. 2014 / Žužemberk

Nerazvrščeno 14. 03. 2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk

UL št. 18, 14. 3. 2014 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 14. 03. 2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013

UL št. 98, 29. 11. 2013 / Žužemberk

Javne finance 29. 11. 2013
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

UL št. 80, 30. 9. 2013 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 30. 09. 2013
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trg Žužemberk

UL št. 60, 19. 7. 2013 / POPRAVKI

Okolje in prostor 19. 07. 2013
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013

UL št. 59, 12. 7. 2013 / Žužemberk

Javne finance 12. 07. 2013
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trg Žužemberk

UL št. 59, 12. 7. 2013 / Žužemberk

Okolje in prostor 12. 07. 2013
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012

UL št. 37, 29. 4. 2013 / Žužemberk

Javne finance 29. 04. 2013
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trg Žužemberk

UL št. 15, 18. 2. 2013 / Žužemberk

Okolje in prostor 18. 02. 2013
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014

UL št. 12, 7. 2. 2013 / Žužemberk

Javne finance 07. 02. 2013
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013

UL št. 12, 7. 2. 2013 / Žužemberk

Javne finance 07. 02. 2013
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk

UL št. 12, 7. 2. 2013 / Žužemberk

Nerazvrščeno 07. 02. 2013
Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2013

UL št. 103, 24. 12. 2012 / Žužemberk

Javne finance 24. 12. 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o združitvi naselij, imenovanju ulic v naselju Žužemberk in preimenovanju naselja Pleševica

UL št. 93, 7. 12. 2012 / Žužemberk

Nerazvrščeno 07. 12. 2012
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012

UL št. 80, 26. 10. 2012 / Žužemberk

Javne finance 26. 10. 2012
Pravilnik o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju službenih vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil za službene potrebe

UL št. 79, 19. 10. 2012 / Žužemberk

Nerazvrščeno 19. 10. 2012
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 76, 8. 10. 2012 / Žužemberk

Nerazvrščeno 08. 10. 2012
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011

UL št. 45, 15. 6. 2012 / Žužemberk

Javne finance 15. 06. 2012
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012

UL št. 20, 16. 3. 2012 / Žužemberk

Javne finance 16. 03. 2012
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih nepoklicnih funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih odborov in komisij Občine Žužemberk

UL št. 105, 23. 12. 2011 / Žužemberk

Okolje in prostor 23. 12. 2011
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 – rebalans 1

UL št. 85, 25. 10. 2011 / Žužemberk

Javne finance 25. 10. 2011
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 63, 8. 8. 2011 / Žužemberk

Nerazvrščeno 08. 08. 2011
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2010

UL št. 43, 3. 6. 2011 / Žužemberk

Javne finance 03. 06. 2011
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«

UL št. 30, 22. 4. 2011 / Žužemberk

Nerazvrščeno 22. 04. 2011
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«

UL št. 30, 22. 4. 2011 / Straža

Nerazvrščeno 22. 04. 2011
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012

UL št. 29, 18. 4. 2011 / Žužemberk

Javne finance 18. 04. 2011
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«

UL št. 29, 18. 4. 2011 / Mirna Peč

Nerazvrščeno 18. 04. 2011
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«

UL št. 25, 4. 4. 2011 / Dolenjske Toplice

Nerazvrščeno 04. 04. 2011
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011

UL št. 23, 31. 3. 2011 / Žužemberk

Javne finance 31. 03. 2011
Sklep o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žužemberk v letu 2010

UL št. 21, 21. 3. 2011 / Žužemberk

Nerazvrščeno 21. 03. 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

UL št. 21, 21. 3. 2011 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 21. 03. 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk – 1

UL št. 14, 4. 3. 2011 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 04. 03. 2011
Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk

UL št. 11, 21. 2. 2011 / Žužemberk

Občinska ureditev 21. 02. 2011
Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2011

UL št. 101, 13. 12. 2010 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 12. 2010
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans 2

UL št. 73, 17. 9. 2010 / Žužemberk

Javne finance 17. 09. 2010
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo)

UL št. 73, 17. 9. 2010 / Žužemberk

Okolje in prostor 17. 09. 2010
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk

UL št. 69, 27. 8. 2010 / Žužemberk

Nerazvrščeno 27. 08. 2010
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Žužemberk

UL št. 69, 27. 8. 2010 / Žužemberk

Nerazvrščeno 27. 08. 2010
Statut Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo)

UL št. 66, 13. 8. 2010 / Žužemberk

Občinska ureditev 13. 08. 2010
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk in okoljskega poročila

UL št. 64, 6. 8. 2010 / Žužemberk

Okolje in prostor 06. 08. 2010
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

UL št. 64, 6. 8. 2010 / Žužemberk

Okolje in prostor 06. 08. 2010
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2009

UL št. 57, 16. 7. 2010 / Žužemberk

Javne finance 16. 07. 2010
Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

UL št. 42, 28. 5. 2010 / Žužemberk

Nerazvrščeno 28. 05. 2010
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk

UL št. 41, 25. 5. 2010 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 25. 05. 2010
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk

UL št. 41, 25. 5. 2010 / Žužemberk

Okolje in prostor 25. 05. 2010
Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Žužemberk

UL št. 29, 9. 4. 2010 / Žužemberk

Nerazvrščeno 09. 04. 2010
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans

UL št. 29, 9. 4. 2010 / Žužemberk

Javne finance 09. 04. 2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

UL št. 17, 5. 3. 2010 / Žužemberk

Nerazvrščeno 05. 03. 2010
Spremembe Statuta Občine Žužemberk

UL št. 17, 5. 3. 2010 / Žužemberk

Občinska ureditev 05. 03. 2010
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 2

UL št. 98, 4. 12. 2009 / Žužemberk

Javne finance 04. 12. 2009
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk

UL št. 98, 4. 12. 2009 / Žužemberk

Nerazvrščeno 04. 12. 2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

UL št. 91, 13. 11. 2009 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 11. 2009
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

UL št. 72, 18. 9. 2009 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 18. 09. 2009
Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 1

UL št. 56, 21. 7. 2009 / POPRAVKI

Javne finance 21. 07. 2009
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 1

UL št. 54, 13. 7. 2009 / Žužemberk

Javne finance 13. 07. 2009
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008

UL št. 54, 13. 7. 2009 / Žužemberk

Javne finance 13. 07. 2009
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk

UL št. 44, 12. 6. 2009 / Žužemberk

Nerazvrščeno 12. 06. 2009
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno

UL št. 42, 5. 6. 2009 / Mokronog-Trebelno

Nerazvrščeno 05. 06. 2009
Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Žužemberk

UL št. 126, 31. 12. 2008 / Žužemberk

Nerazvrščeno 31. 12. 2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk

UL št. 126, 31. 12. 2008 / Žužemberk

Nerazvrščeno 31. 12. 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

UL št. 126, 31. 12. 2008 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 31. 12. 2008
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010

UL št. 126, 31. 12. 2008 / Žužemberk

Javne finance 31. 12. 2008
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009

UL št. 126, 31. 12. 2008 / Žužemberk

Javne finance 31. 12. 2008
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2007

UL št. 126, 31. 12. 2008 / Žužemberk

Javne finance 31. 12. 2008
Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe predelave in odlaganja ostankov komunalnih in njim podobnih odpadkov v Občini Žužemberk

UL št. 92, 30. 9. 2008 / Žužemberk

Nerazvrščeno 30. 09. 2008
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 2

UL št. 92, 30. 9. 2008 / Žužemberk

Javne finance 30. 09. 2008
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 85, 29. 8. 2008 / Žužemberk

Nerazvrščeno 29. 08. 2008
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žužemberk

UL št. 75, 22. 7. 2008 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 22. 07. 2008
Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk

UL št. 75, 22. 7. 2008 / Žužemberk

Nerazvrščeno 22. 07. 2008
Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk

UL št. 71, 14. 7. 2008 / Žužemberk

Nerazvrščeno 14. 07. 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk

UL št. 70, 11. 7. 2008 / Žužemberk

Nerazvrščeno 11. 07. 2008
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

UL št. 44, 7. 5. 2008 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 07. 05. 2008
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk

UL št. 44, 7. 5. 2008 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 07. 05. 2008
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk

UL št. 44, 7. 5. 2008 / Žužemberk

Nerazvrščeno 07. 05. 2008
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 1

UL št. 43, 5. 5. 2008 / Žužemberk

Javne finance 05. 05. 2008
Sklep o imenovanju podžupanov Občine Žužemberk

UL št. 25, 14. 3. 2008 / Žužemberk

Občinska ureditev 14. 03. 2008
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015)

UL št. 1, 4. 1. 2008 / MINISTRSTVA

Nerazvrščeno 04. 01. 2008
Odlok o plakatiranju v Občini Žužemberk

UL št. 116, 17. 12. 2007 / Žužemberk

Nerazvrščeno 17. 12. 2007
Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Žužemberk

UL št. 115, 14. 12. 2007 / Žužemberk

Občinska ureditev 14. 12. 2007
Obvezna razlaga Odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk

UL št. 115, 14. 12. 2007 / Žužemberk

Okolje in prostor 14. 12. 2007
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – rebalans

UL št. 115, 14. 12. 2007 / Žužemberk

Javne finance 14. 12. 2007
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2006

UL št. 115, 14. 12. 2007 / Žužemberk

Javne finance 14. 12. 2007
Sklep o oddaji v najem in določitev enotne cene najema pokritih športnih objektov v Občini Žužemberk

UL št. 95, 19. 10. 2007 / Žužemberk

Nerazvrščeno 19. 10. 2007
Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk

UL št. 90, 5. 10. 2007 / Žužemberk

Nerazvrščeno 05. 10. 2007
Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013

UL št. 90, 5. 10. 2007 / Žužemberk

Nerazvrščeno 05. 10. 2007
Sklep o začetku priprave Prostorskega načrta Občine Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2007 / Žužemberk

Okolje in prostor 13. 07. 2007
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2007 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 07. 2007
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in odvajanju padavinske vode na območju Občine Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2007 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 07. 2007
Odlok o občinskih taksah v Občini Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2007 / Žužemberk

Javne finance 13. 07. 2007
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008

UL št. 31, 6. 4. 2007 / Žužemberk

Javne finance 06. 04. 2007
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007

UL št. 31, 6. 4. 2007 / Žužemberk

Javne finance 06. 04. 2007
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 23, 16. 3. 2007 / Žužemberk

Nerazvrščeno 16. 03. 2007
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občin

UL št. 141, 30. 12. 2006 / POPRAVKI

Okolje in prostor 30. 12. 2006
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006 – rebalans 2

UL št. 138, 28. 12. 2006 / Žužemberk

Javne finance 28. 12. 2006
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2007

UL št. 132, 15. 12. 2006 / Žužemberk

Javne finance 15. 12. 2006
Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

UL št. 86, 11. 8. 2006 / Žužemberk

Okolje in prostor 11. 08. 2006
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk

UL št. 76, 20. 7. 2006 / Žužemberk

Nerazvrščeno 20. 07. 2006
Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006

UL št. 58, 6. 6. 2006 / POPRAVKI

Javne finance 06. 06. 2006
Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk

UL št. 52, 19. 5. 2006 / Žužemberk

Nerazvrščeno 19. 05. 2006
Odlok o komunalnih taksah v Občini Žužemberk

UL št. 52, 19. 5. 2006 / Žužemberk

Javne finance 19. 05. 2006
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Žužemberk

UL št. 52, 19. 5. 2006 / Žužemberk

Občinska ureditev 19. 05. 2006
Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk

UL št. 52, 19. 5. 2006 / Žužemberk

Nerazvrščeno 19. 05. 2006
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006

UL št. 52, 19. 5. 2006 / Žužemberk

Javne finance 19. 05. 2006
Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje

UL št. 46, 5. 5. 2006 / USTAVNO SODIŠČE

Okolje in prostor 05. 05. 2006
Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žužemberk

UL št. 39, 13. 4. 2006 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 04. 2006
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2005

UL št. 39, 13. 4. 2006 / Žužemberk

Javne finance 13. 04. 2006
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk

UL št. 24, 7. 3. 2006 / Žužemberk

Nerazvrščeno 07. 03. 2006
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2004

UL št. 24, 7. 3. 2006 / Žužemberk

Javne finance 07. 03. 2006
Pravilnik o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

UL št. 13, 10. 2. 2006 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 10. 02. 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

UL št. 10, 31. 1. 2006 / Žužemberk

Okolje in prostor 31. 01. 2006
Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk

UL št. 10, 31. 1. 2006 / Žužemberk

Nerazvrščeno 31. 01. 2006
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005

UL št. 119, 28. 12. 2005 / Žužemberk

Javne finance 28. 12. 2005
Odločba o razveljavitvi 50. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara v delu, ki ureja morfološko enoto 030 I/A2

UL št. 110, 9. 12. 2005 / USTAVNO SODIŠČE

Okolje in prostor 09. 12. 2005
Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

UL št. 108, 2. 12. 2005 / Žužemberk

Nerazvrščeno 02. 12. 2005
Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Žužemberk

UL št. 108, 2. 12. 2005 / Žužemberk

Pravna področja 02. 12. 2005
Sklep o fleksibilnem normativnem povečanju števila otrok v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk

UL št. 92, 18. 10. 2005 / Žužemberk

Nerazvrščeno 18. 10. 2005
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 92, 18. 10. 2005 / Žužemberk

Nerazvrščeno 18. 10. 2005
Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žužemberk

UL št. 88, 4. 10. 2005 / Žužemberk

Okolje in prostor 04. 10. 2005
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

UL št. 61, 30. 6. 2005 / Žužemberk

Nerazvrščeno 30. 06. 2005
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006

UL št. 16, 18. 2. 2005 / Žužemberk

Javne finance 18. 02. 2005
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005

UL št. 16, 18. 2. 2005 / Žužemberk

Javne finance 18. 02. 2005
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004

UL št. 139, 28. 12. 2004 / Žužemberk

Javne finance 28. 12. 2004
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2005

UL št. 137, 23. 12. 2004 / Žužemberk

Javne finance 23. 12. 2004
Sklep o pravilih organiziranja predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 123, 18. 11. 2004 / Žužemberk

Nerazvrščeno 18. 11. 2004
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 123, 18. 11. 2004 / Žužemberk

Nerazvrščeno 18. 11. 2004
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2003

UL št. 123, 18. 11. 2004 / Žužemberk

Javne finance 18. 11. 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk

UL št. 82, 27. 7. 2004 / Žužemberk

Okolje in prostor 27. 07. 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

UL št. 82, 27. 7. 2004 / Žužemberk

Okolje in prostor 27. 07. 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk

UL št. 82, 27. 7. 2004 / Žužemberk

Okolje in prostor 27. 07. 2004
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2002

UL št. 78, 16. 7. 2004 / Žužemberk

Javne finance 16. 07. 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk

UL št. 78, 16. 7. 2004 / Žužemberk

Nerazvrščeno 16. 07. 2004
Popravek Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk

UL št. 62, 7. 6. 2004 / POPRAVKI

Nerazvrščeno 07. 06. 2004
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Žužemberk

UL št. 55, 21. 5. 2004 / Žužemberk

Nerazvrščeno 21. 05. 2004
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk

UL št. 54, 20. 5. 2004 / Žužemberk

Nerazvrščeno 20. 05. 2004
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 31, 31. 3. 2004 / Žužemberk

Nerazvrščeno 31. 03. 2004
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004

UL št. 31, 31. 3. 2004 / Žužemberk

Javne finance 31. 03. 2004
Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku

UL št. 21, 5. 3. 2004 / Žužemberk

Okolje in prostor 05. 03. 2004
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku

UL št. 21, 5. 3. 2004 / Žužemberk

Okolje in prostor 05. 03. 2004
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Žužemberk

UL št. 135, 31. 12. 2003 / Žužemberk

Okolje in prostor 31. 12. 2003
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2004

UL št. 135, 31. 12. 2003 / Žužemberk

Javne finance 31. 12. 2003
Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk

UL št. 133, 29. 12. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 29. 12. 2003
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003

UL št. 133, 29. 12. 2003 / Žužemberk

Javne finance 29. 12. 2003
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk

UL št. 133, 29. 12. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 29. 12. 2003
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

UL št. 112, 14. 11. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 14. 11. 2003
Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

UL št. 112, 14. 11. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 14. 11. 2003
Popravek odloka o zazidalnem načrtu podružnična šola Dvor (Žužemberk)

UL št. 105, 29. 10. 2003 / POPRAVKI

Okolje in prostor 29. 10. 2003
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

UL št. 98, 13. 10. 2003 / Žužemberk

Okolje in prostor 13. 10. 2003
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku

UL št. 96, 3. 10. 2003 / Žužemberk

Okolje in prostor 03. 10. 2003
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta stanovanjska cona Klek v Žužemberku

UL št. 96, 3. 10. 2003 / Žužemberk

Okolje in prostor 03. 10. 2003
Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk

UL št. 96, 3. 10. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 03. 10. 2003
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk

UL št. 86, 1. 9. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 01. 09. 2003
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk

UL št. 73, 29. 7. 2003 / Žužemberk

Okolje in prostor 29. 07. 2003
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk

UL št. 64, 3. 7. 2003 / Žužemberk

Okolje in prostor 03. 07. 2003
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk

UL št. 54, 6. 6. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 06. 06. 2003
Pojasnilo odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003

UL št. 42, 9. 5. 2003 / POPRAVKI

Javne finance 09. 05. 2003
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003

UL št. 41, 5. 5. 2003 / Žužemberk

Javne finance 05. 05. 2003
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003

UL št. 40, 30. 4. 2003 / Žužemberk

Javne finance 30. 04. 2003
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 35, 11. 4. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 11. 04. 2003
Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

UL št. 35, 11. 4. 2003 / Žužemberk

Okolje in prostor 11. 04. 2003
Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003

UL št. 35, 11. 4. 2003 / Žužemberk

Nerazvrščeno 11. 04. 2003
Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk

UL št. 24, 7. 3. 2003 / Žužemberk

Okolje in prostor 07. 03. 2003
Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003

UL št. 119, 30. 12. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 30. 12. 2002
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Žužemberk

UL št. 99, 21. 11. 2002 / Žužemberk

Javne finance 21. 11. 2002
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk

UL št. 99, 21. 11. 2002 / Žužemberk

Javne finance 21. 11. 2002
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk

UL št. 99, 21. 11. 2002 / Žužemberk

Javne finance 21. 11. 2002
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002

UL št. 99, 21. 11. 2002 / Žužemberk

Javne finance 21. 11. 2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk

UL št. 94, 8. 11. 2002 / Žužemberk

Okolje in prostor 08. 11. 2002
Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk

UL št. 94, 8. 11. 2002 / Žužemberk

Okolje in prostor 08. 11. 2002
Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

UL št. 81, 20. 9. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 20. 09. 2002
Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem) in menjavi zemljišč v lasti Občine Žužemberk

UL št. 80, 13. 9. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 09. 2002
Popravek odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk

UL št. 80, 13. 9. 2002 / POPRAVKI

Nerazvrščeno 13. 09. 2002
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

UL št. 77, 30. 8. 2002 / Žužemberk

Okolje in prostor 30. 08. 2002
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Žužemberk

UL št. 77, 30. 8. 2002 / Žužemberk

Okolje in prostor 30. 08. 2002
Sklep o sprejemu energetske zasnove Občine Žužemberk

UL št. 55, 27. 6. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 27. 06. 2002
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk

UL št. 55, 27. 6. 2002 / Žužemberk

Okolje in prostor 27. 06. 2002
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk

UL št. 55, 27. 6. 2002 / Žužemberk

Okolje in prostor 27. 06. 2002
Odlok o priznanjih Občine Žužemberk

UL št. 55, 27. 6. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 27. 06. 2002
Odlok o prazniku Občine Žužemberk

UL št. 44, 21. 5. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 21. 05. 2002
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Žužemberk

UL št. 44, 21. 5. 2002 / Žužemberk

Okolje in prostor 21. 05. 2002
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2001

UL št. 44, 21. 5. 2002 / Žužemberk

Javne finance 21. 05. 2002
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk

UL št. 27, 28. 3. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 28. 03. 2002
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002

UL št. 26, 26. 3. 2002 / Žužemberk

Javne finance 26. 03. 2002
Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v Občini Žužemberk

UL št. 18, 28. 2. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 28. 02. 2002
Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žužemberk

UL št. 18, 28. 2. 2002 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 28. 02. 2002
Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk

UL št. 18, 28. 2. 2002 / Žužemberk

Nerazvrščeno 28. 02. 2002
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk

UL št. 7, 30. 1. 2002 / Žužemberk

Javne finance 30. 01. 2002
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Žužemberk

UL št. 7, 30. 1. 2002 / Žužemberk

Javne finance 30. 01. 2002
Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2002

UL št. 108, 27. 12. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 27. 12. 2001
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 104, 19. 12. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 19. 12. 2001
Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Žužemberk

UL št. 104, 19. 12. 2001 / Žužemberk

Okolje in prostor 19. 12. 2001
Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk

UL št. 104, 19. 12. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 19. 12. 2001
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001

UL št. 104, 19. 12. 2001 / Žužemberk

Javne finance 19. 12. 2001
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001

UL št. 102, 14. 12. 2001 / Žužemberk

Javne finance 14. 12. 2001
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk

UL št. 83, 25. 10. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 25. 10. 2001
Odlok o razglasitvi Gričarjevega mlina v Žužemberku za kulturni spomenik lokalnega pomena

UL št. 83, 25. 10. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 25. 10. 2001
Pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

UL št. 71, 7. 9. 2001 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 07. 09. 2001
Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk

UL št. 71, 7. 9. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 07. 09. 2001
Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk

UL št. 71, 7. 9. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 07. 09. 2001
Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva in gozdarstva v okviru proračuna Občine Žužemberk

UL št. 69, 24. 8. 2001 / Žužemberk

Javne finance 24. 08. 2001
Sklep o postopnem povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

UL št. 68, 17. 8. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 17. 08. 2001
Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Mestno občino Novo mesto, Občino Dolenjske Toplice, Občino Mirna Peč in Občino Žužemberk ter delitvi premoženja prejšnje Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 1998

UL št. 68, 17. 8. 2001 / Novo mesto

Nerazvrščeno 17. 08. 2001
Popravek sklepa o razglasitvi Bobnarjevega toplarja na Cviblju za kulturni spomenik (Žužemberk)

UL št. 46, 8. 6. 2001 / POPRAVKI

Nerazvrščeno 08. 06. 2001
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

UL št. 43, 31. 5. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 31. 05. 2001
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk

UL št. 43, 31. 5. 2001 / Žužemberk

Gospodarska ureditev 31. 05. 2001
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2000

UL št. 43, 31. 5. 2001 / Žužemberk

Javne finance 31. 05. 2001
Razpis volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

UL št. 34, 10. 5. 2001 / Žužemberk

Okolje in prostor 10. 05. 2001
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

UL št. 34, 10. 5. 2001 / Žužemberk

Okolje in prostor 10. 05. 2001
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

UL št. 23, 30. 3. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 30. 03. 2001
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

UL št. 23, 30. 3. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 30. 03. 2001
Odlok o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

UL št. 23, 30. 3. 2001 / Žužemberk

Okolje in prostor 30. 03. 2001
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001

UL št. 23, 30. 3. 2001 / Žužemberk

Javne finance 30. 03. 2001
Sklep o dopolnitvi sklepa o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2001

UL št. 13, 28. 2. 2001 / Žužemberk

Nerazvrščeno 28. 02. 2001
Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2001

UL št. 123, 28. 12. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 28. 12. 2000
Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk

UL št. 123, 28. 12. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 28. 12. 2000
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk

UL št. 123, 28. 12. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 28. 12. 2000
Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Žužemberk

UL št. 123, 28. 12. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 28. 12. 2000
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk

UL št. 93, 12. 10. 2000 / Žužemberk

Občinska ureditev 12. 10. 2000
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

UL št. 93, 12. 10. 2000 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 12. 10. 2000
Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk

UL št. 93, 12. 10. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 12. 10. 2000
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Ob

UL št. 78, 1. 9. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 01. 09. 2000
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 13. 07. 2000
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 13. 07. 2000
Pravilnik o vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Občini Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 07. 2000
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2000 / Žužemberk

Negospodarske dejavnosti 13. 07. 2000
Pravilnik o dodelovanju socialnih pomoči v Občini Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 13. 07. 2000
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 13. 07. 2000
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk

UL št. 63, 13. 7. 2000 / Žužemberk

Občinska ureditev 13. 07. 2000
Sklep o razglasitvi Glihovega toplarja v Žužemberku za kulturni spomenik

UL št. 35, 21. 4. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 21. 04. 2000
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 1999

UL št. 35, 21. 4. 2000 / Žužemberk

Javne finance 21. 04. 2000
Program priprave zazidalnega načrta za obrtno-industrijsko cono sejmišče v Žužemberku

UL št. 22, 10. 3. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 10. 03. 2000
Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku

UL št. 22, 10. 3. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 10. 03. 2000
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk

UL št. 22, 10. 3. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 10. 03. 2000
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2000

UL št. 22, 10. 3. 2000 / Žužemberk

Javne finance 10. 03. 2000
Program priprave (1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk ter (2) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk izven ureditvenega območja naselja Žuž

UL št. 11, 10. 2. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 10. 02. 2000
Poslovnik Občinskega sveta občine Žužemberk

UL št. 11, 10. 2. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 10. 02. 2000
Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Žužemberk

UL št. 10, 4. 2. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 04. 02. 2000
Sklep za izdajo soglasij za razpolaganje z nepremičninami, ki se ne nahajajo na območju Občine Žužemberk

UL št. 9, 1. 2. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 01. 02. 2000
Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2000

UL št. 9, 1. 2. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 01. 02. 2000
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk - dopolnjene 19

UL št. 9, 1. 2. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 01. 02. 2000
Odlok o grbu in zastavi Občine Žužemberk

UL št. 8, 31. 1. 2000 / Žužemberk

Občinska ureditev 31. 01. 2000
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žužemberk

UL št. 8, 31. 1. 2000 / Žužemberk

Nerazvrščeno 31. 01. 2000
Odlok o spremembi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk

UL št. 8, 31. 1. 2000 / Žužemberk

Okolje in prostor 31. 01. 2000
Odlok o turistični taksi v Občini Žužemberk

UL št. 8, 31. 1. 2000 / Žužemberk

Javne finance 31. 01. 2000
Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 1999

UL št. 75, 16. 9. 1999 / Žužemberk

Javne finance 16. 09. 1999
Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk

UL št. 38, 21. 5. 1999 / MINISTRSTVA

Okolje in prostor 21. 05. 1999
Statut Občine Žužemberk

UL št. 34, 10. 5. 1999 / Žužemberk

Občinska ureditev 10. 05. 1999
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Žužemberk v letu 1999

UL št. 10, 18. 2. 1999 / Žužemberk

Nerazvrščeno 18. 02. 1999
Statutarni sklep o delovanju Občine Žužemberk do sprejema statuta občine

UL št. 88, 22. 12. 1998 / Žužemberk

Občinska ureditev 22. 12. 1998
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žužemberk

UL št. 86, 18. 12. 1998 / Novo mesto

Nerazvrščeno 18. 12. 1998
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

UL št. 76, 6. 11. 1998 / Novo mesto

Negospodarske dejavnosti 06. 11. 1998
Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije občine Žužemberk

UL št. 73, 30. 10. 1998 / Novo mesto

Nerazvrščeno 30. 10. 1998
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Žužemberk

UL št. 65, 25. 9. 1998 / Novo mesto

Nerazvrščeno 25. 09. 1998
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Žužemberk

UL št. 65, 25. 9. 1998 / Novo mesto

Okolje in prostor 25. 09. 1998
Odlok o ureditvenem načrtu Peskokop Klek pri Žužemberku

UL št. 31, 18. 4. 1998 / Novo mesto

Okolje in prostor 18. 04. 1998
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in čistilno napravo Žužemberk

UL št. 56, 12. 9. 1997 / Novo mesto

Nerazvrščeno 12. 09. 1997
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

UL št. 33, 6. 6. 1997 / Novo mesto

Negospodarske dejavnosti 06. 06. 1997
Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk

UL št. 59, 25. 10. 1996 / MINISTRSTVA

Nerazvrščeno 25. 10. 1996
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vzgojnoizobraževalni zavod Žužemberk

UL št. 48, 30. 8. 1996 / Novo mesto

Negospodarske dejavnosti 30. 08. 1996
Odlok o določitvi volilnih enot ter številu članov svetov Krajevnih skupnosti Žužemberk in Dvor

UL št. 25, 16. 5. 1996 / Novo mesto

Okolje in prostor 16. 05. 1996
Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma na referendumskih območjih Ajdovec, Dvor, šmihel pri Žužemberku in Žužemberk

UL št. 8, 12. 2. 1996 / Novo mesto

Okolje in prostor 12. 02. 1996
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Klek pri Žužemberku

UL št. 78, 16. 12. 1994 / Novo mesto

Nerazvrščeno 16. 12. 1994
Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Žužemberk

UL št. 35, 17. 6. 1994 / POPRAVKI

Nerazvrščeno 17. 06. 1994
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Žužemberk o izidu glasovanja na referendumu, dne 24. 4. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žužemberk

UL št. 27, 20. 5. 1994 / Žužemberk

Nerazvrščeno 20. 05. 1994
Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Žužemberk

UL št. 27, 20. 5. 1994 / Žužemberk

Nerazvrščeno 20. 05. 1994
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta Kanalski sistem in čistilna naprava Žužemberk

UL št. 9, 18. 2. 1993 / Novo mesto

Nerazvrščeno 18. 02. 1993
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o združitvi naselij, imenovanju ulic v naselju Žužemberk in preimenovanju naselja Pleševica

UL št. 50, 16. 10. 1992 / Novo mesto

Nerazvrščeno 16. 10. 1992

Področja

 1. Občinska ureditev
  1. Statut občine
  2. Poslovnik občinskega sveta
  3. Lokalna samouprava
  4. Organi in službe občine
 2. Gospodarska ureditev
  1. Javna podjetja
  2. Gospodarske javne službe
 3. Javne finance
  1. Davki, prispevki, pristojbine, takse
  2. Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  3. Proračun
  4. Jamstva, kompenzacije, krediti
  5. Blagovne rezerve
  6. Posojila, denarna pomoč, prispevki, subvencije, štipendije
  7. Proračunske rezerve
 4. Okolje in prostor
  1. Varstvo okolja
  2. Urejanje prostora
 5. Negospodarske dejavnosti
  1. Zavodi
  2. Vzgoja in izobraževanje
  3. Kultura in umetnost
  4. Zdravstvo in socialno varstvo
  5. Informiranje in javno obveščanje
  6. Šport
 6. Gospodarske dejavnosti
  1. Industrija
  2. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov
  3. Promet in zveze
  4. Gostinstvo in turizem
  5. Malo gospodarstvo in obrt
  6. Trgovina
  7. Telekomunikacije
 7. Pravna področja
  1. Civilno pravo
  2. Stvarno pravo
  3. Gospodarsko pravo
  4. Kaznovalno pravo