Umirjanje prometa v Občini Žužemberk z meritvami hitrosti

Umirjanje prometa v Občini Žužemberk z meritvami hitrosti

Z namenom preventivnega ukrepanja oziroma umirjanja prometa, se je v občini postavilo pet ohišij za namestitev merilnih naprav hitrosti. Odločitev je posledica mnogih pozivov tako s strani šolskih okolij, kakor tudi posameznih občanov. Meritve hitrosti vozil se bodo tako izvajale v naselju Prapreče, na avtobusni postaji v Žužemberku, na relaciji Baragova cesta — Cvibelj, pri podružnični šoli na Dvoru in osnovni šoli na Prevolah. Z upoštevanjem prometnih predpisov bomo največ naredili za varnost vseh nas, zato moramo vedno stremeti k cilju nič prometnih nesreč.

Meritve hitrosti se bodo v Občini Žužemberk na navedenih lokacijah začele opravljati s torkom 18. 6. 2024.

Vsem želimo previdno in srečno vožnjo, ki bo v  skladu s predpisi in predpisanimi hitrostmi.

Umirjanje prometa