Podpisana pogodba za gradnjo gasilskega poligona

Danes sta župan, g. Jože Papež in direktor podjetja Komunalne gradnje, podpisala pogodbo za začetek del izgradnje gasilskega poligona v zapuščenem kamnolomu. Izvajalec bo saniral plato in uredil pripravljalna dela za nadaljnjo gradnjo regijskega gasilskega vadbenega centra. Uvedba del bo sledila že v prihodnjem tednu, izvajalec pa se zavezuje, da bo dela dokončal v roku treh mesecev.

Foto: Dolenjski list, R. N.

Več na Dolenjski list

 

Razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma

Spoštovani,

6. 12. 2019 je bil v Uradnem listu RS št. 73 objavljen Javni razpis»Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so zamnjšanje:

 • stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
 • razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko locirano v:

 • kohezijski regiji Vzhodna Slovenija  – upravičeno območje je celotno območje
 • kohezijski regiji Zahodna Slovenija – upravičeno območje je obmejno problemsko območje, v katero spadajo občine Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava

Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Predvideni so trije roki za prijave na razpis, in sicer rok za prijavo na razpis za oddajo log z začetkom financiranja v letu:

 • 2020 je do 20. 1. 2020,
 • 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
 • 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Poziv za posredovanje podatkov javnih prireditev

Tako kot zadnjih nekaj let bomo tudi v letu 2020 objavili in v posebni zgibanki tiskali Koledar javnih prireditev v Občini Žužemberk v letu 2020. Koledar bo preveden tudi v angleščino, objavljen bo na spletni strani občine in predstavljen na turističnih sejmih, že januarja 2020 na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani.

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam najkasneje do 8. 1. 2020, na priloženem obrazcu posredujete program JAVNIH PRIREDITEV, ki jih boste organizirali v letu 2020. Dopis in obrazec vam bomo na vašo željo posredovali tudi po e-pošti.

dopis_koledar_prireditev_2020

obrazec_koldar_prireditev_2020

poziv_koledar_prireditev_2020

Razpis za direktorja ZD Novo mesto

Spoštovani,

v imenu razpisne komisije vas obveščam0, da je Svet zavoda ZDNM v Uradnem listu, dne 29.11.2019, objavil razpis za delovno mesto direktor ZDNM za naslednje mandatno obdobje. Svet zavoda je s sklepom tudi predlagal, da se besedilo razpisa objavi tudi na spletnih straneh občin ustanoviteljic.

V ta namen vam v priponki posredujem besedilo razpisa in povezavo do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019070.pdf

Obveščam vas tudi, da boste predlog imenovanja direktorja ZDNM s strani Sveta zavoda ZDNM prejeli v začetku meseca januarja 2020 z rokom enega meseca za obravnavo na vaši občinskih svetih, kot to določata Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto ter Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.

Razpis: razpis-zd-novo-mesto

Vabilo: miklavževanje in prižig lučk v Hinjah

V četrtek, 5. 12. 2019, ob 17.00 uri, bo v Župnijski cerkvi v Hinjah pridne otroke obiskal sveti Miklavž.

Njegovi pomočniki bodo najprej predstavil lepo zgodbo in Miklavžu pomagali razdeliti darila. Sledil bo prižig prazničnih luči pred farno cerkvijo in prijetno druženje.

krajani KS Hinje

Slovenski zajtrk v vrtcu Sonček

Vseslovenski akciji Tradicionalni slovenski zajtrk so se tudi leto pridružili učenci osnovne šole Žužemberk. Ob tej prilik je naše najmlajše, skupaj z ravnateljico, obiskal tudi župan, g. Jože Papež. Otroci so zajtrkovali kruh, ki so ga spekli v vrtcu, med iz šolskega čebelnjaka na Dvoru, jabolka s sadjarske kmetije Košiček in maslo ter mleko s kmetije Maver. S pomočjo vzgojiteljic so zapeli tudi pesmico in spoznavali pomen zdravega prehranjevanja.

Foto: Dolenjski list

 

 

Krvodajalska akcija v Žužemberku

Obveščamo vas, da bo Območno združenje Rdečega križa Novo mesto organiziralo krvodajalsko akcijo v občini Žužemberk, in sicer v ponedeljek, 23. 12. 2019, v prostorih Osnovne šole Žužemberk, Baragova  cesta 1, Žužemberk in sicer od 8. do 12. ure.

Krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.

Prosimo vas, da niste tešči, vendar ne zajtrkujte nič mastnega, tudi ne mleka ali mlečne kave. Zajtrkujete lahko čaj, črno kavo, kruh, marmelado, sadje in podobno. Po odvzemu krvi vam bomo postregli s prigrizkom

Za sprejem je potreben osebni dokument s sliko.

Za ves trud se vam že v naprej zahvaljujemo in vas pozdravljamo!

OZRKS Novo mesto
Barbara Ozimek, sekretarka

Obdaritev Dedka Mraza

Letos bodo obdarjeni otroci, rojeni med 1.1.2013 in 31.12.2018 in imajo stalno bivališče v občini Žužemberk.

Zaradi Uredbe Evropske unije o varovanju osebnih podatkov moramo podatke o otrocih, ki jih bo obdaroval dedek Mraz, vsako leto pridobiti. V letošnjem letu smo oblikovali spletno prijavnico z informacijsko privolitvijo za uporabo podatkov za namen obdarovanja v letu 2019.

DPM Mojca kot upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da bo vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranil in uporabil le za potrebe Veselega decembra in obdaritve dedka Mraza v letu 2019.

Upravljavec osebnih podatkov:
DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, Novo mesto,
Davčna številka: 59812982
El. naslov: mojcin.dedek.mraz@siol.net

Elektronska prijavnica: http://www.dpm-mojca.si/sl/programi-in-projekti/veseli-december

Obisk Dedka Mraza bo v četrtek, 19. decembra:

 • ob 14:30 uri PREVOLE (šola)
 • ob 16.15 uri DVOR (šola)
 • ob 18.00 uri ŽUŽEMBERK (šola)

 

Obvestilo: prijava-dedek-mraz-2019

 

Policija opozarja: vlomi v stanovanjske objekte

Policisti v zadnjem mesecu beležimo povečano število vlomov v stanovanjske objekte, ki se dogajajo najpogosteje v popoldanskih in večernih urah. Zaradi premika ure na zimski čas se znoči že v popoldanskih urah, kar s pridom izkoristijo storilci tovrstnih kaznivih dejanj.

Marsikdo ima delavnik do 16. ali 17. ure, nekateri še dlje, po službi pa se kdo odpravi še po nakupih in do prihoda domov so domovi prazni. To je jasno tudi storilcem kaznivih dejanj in bodo odsotnost stanovalcev izkoristili ter izvršili vlom v objekt, preiskali prostore ter odtujili dragocenosti (najpogosteje denar in nakit), za svoj podvig pa potrebujejo le nekaj minut.

Če se odpravljate od doma v času, ko se že zmrači, poskrbite, da bo vaš dom dajal videz, da ste doma ali drugače poskrbite, da bo vaš dom varen:

 • pustite prižgane luči,
 • pustite prižgan radijski ali TV sprejemnik,
 • če imate več vozil, naj eno vozilo ostane pred hišo ali prosite soseda, naj za čas vaše odsotnosti parkira na vašem dvorišču,
 • prosite soseda, da se v času vaše odsotnosti »sprehodi« okoli vašega doma,
 • praznite nabiralnik ali prosite soseda, da vzame vašo pošto (poln nabiralnik storilcu pove, da ni nikogar doma),
 • na zunanji strani hiše namestite svetilke na senzor gibanja,
 • namestite alarmne naprave in video nadzor (danes so alarmne naprave že zelo poceni),
 • svoj dom zaklepajte, tudi če greste samo na vrt ali k sosedu na kavo,
 • na vratih ne puščajte listkov z napisom »pridem takoj«, »sem pri sosedi«, sem pri frizerju« (storilcu bo nekaj minut vaše odsotnosti dovolj, da izvrši kaznivo dejanje),
 • ključev vhodnih vrat ne puščajte pod predpražnikom, v ali pod cvetličnim lončkom, okrasnim kamnom, … (storilec ve, kam mora pogledati, morda vas je pri skrivanju ključa celo opazoval).

Storilci berejo tudi oznanila pogrebov in porok, nemalokrat se zgodi, da je zaradi takšnih dogodkov »prazna« celotna vas ali ulica. Storilci bodo to zagotovo izkoristili, zato, če se le da, naj ob takšnih dogodkih nekdo ostane doma ali pa prosite znance ali sorodnike, ki jim zaupate, naj bo za čas pogreba ali poroke v vaši hiši.

Seveda pa o takšnih dogodkih lahko obvestite tudi nas policiste, ki bomo večkrat opravili kontrolo vašega naselja ali ulice. Zagotovo ste našo prisotnost ob navedenih dogodkih že opazili.

Če kljub vsem varnostnim ukrepom ob prihodu domov ugotovite, da je v vaš dom v času vaše odsotnosti nekdo vlomil, obvestite policijo na št. 113 in počakajte do prihoda policistov. Nikar ne hodite po hiši, da preverite, če kaj manjka in ne dotikajte se ničesar, ker boste s tem uničili dragocene sledove, ki bi pomagali pri odkritju storilca.

VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Edvard Kramar

 

Policija opozarja: alkohol ubija!

Policisti bomo v novembru in decembru izvedli več akcij, v katerih bomo pri voznikih preverjali prisotnost alkohola.

Čeprav se je delež prometnih nesreč, ki jih zakrivijo pijani vozniki, nekoliko zmanjšal in predstavlja 9-odstotni delež vseh povzročiteljev prometnih nesreč. Zaskrbljujoče pa je, da več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola.

 

Alkohol v telesu

Po zaužitju alkoholne pijače se alkohol porazdeli ter razgradi v vseh telesnih tekočinah, manjši del pa se ga izloči skozi urin, znoj in izdihan zrak.

 

Kje so meje pitja?

Koliko gramov alkohola bo v naši krvi, je odvisno od telesne teže, spola, telesnih sposobnosti, navajenosti na alkohol, vrste alkoholne pijače; od tega, kaj smo jedli pred ali med pitjem, kako smo pili (“eksanje” nima enakih posledic kot počasno pitje itd.). Podlaga za izračun sta telesna teža in spol.

Primer 1

80 kg težak moški popije liter piva, v katerem je 40 gramov čistega alkohola. Približno 70 odstotkov telesne teže so tekočine, na katere se porazdeli zaužiti alkohol. Torej se razdeli na 56 kg telesne teže. Če 40 gramov zaužitega alkohola delimo s težo telesnih tekočin, dobimo stopnjo koncentracije alkohola v krvi, ki znaša 0,71 gramov na kilogram krvi ali 0,34 miligramov v litru izdihanega zraka.

Primer 2

60 kilogramov težka ženska prav tako popije liter piva. Pri ženski pa tekočine predstavljajo le 60 odstotkov telesne teže, torej 36 kilogramov. Če 40 gramov alkohola delimo s težo, znaša ocena koncentracije alkohola v krvi 1,1 grama na kilogram krvi ali 0,52 miligramov v litru izdihanega zraka.

 

Koliko alkohola je v pijači?

PIJAČA KOLIČINA ALKOHOLNA STOPNJA PIJAČE GRAMI ALKOHOLA V PIJAČI
pivo 0,50 l 4 % 20 g
vino 0,20 l 11 % 17 g
liker 0,05 l 30 % 12 g
žganje 0,05 l 40 % 16 g


Od pitja k pijanosti

Hitrost prehajanja alkohola v kri je odvisna predvsem od vrste pijače in hrane, ki smo jo ob tem pojedli. V povprečju potrebuje telo dobre pol ure, da prideta v kri približno dve tretjini zaužitega alkohola, ostanek pa v nadaljnjih 60 do 70 minutah.

 

Koliko časa je alkohol v krvi?

V povprečju se 0,07 miligrama v litru izdihanega zraka (0,15 grama alkohola na kilogram krvi) razgrajuje eno uro. Če ste imeli opolnoči 0,95 miligrama v litru izdihanega zraka (2 grama alkohola na kilogram krvi), boste zjutraj ob 7. uri na poti v službo imeli še vedno 0,48 miligrama v litru izdihanega zraka (1 gram alkohola na kilogram krvi), dopoldne pa še vedno nad 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka (0,5 grama) in boste še vedno “nevarnost” v prometu.

Vir podatkov: Policija in AVP

 

Nasveti voznikom

 • Vozite le trezni! Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu.
 • Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali uporabite javna prevozna sredstva.
 • Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni razdalji.

 

Nasveti lastnikom gostinskih lokalov

Vsem organizatorjem javnih prireditev in lastnikom gostinskih lokalov priporočamo pazljivost pri točenju alkoholnih pijač in spoštovanje določb Zakona o omejevanju porabe alkohola, saj so med gosti tudi vozniki, ki bodo po odhodu iz lokala udeleženi v cestnem prometu.

 • Ne točite alkoholnih pijač tistim, ki so že pod vplivom alkohola, mladoletnim, še posebej pa tistim, za katere veste, da bodo zatem sedli v vozila!
 • Ne dovolite si, da vaš gost zaradi alkoholiziranosti povzroči prometno nesrečo.

Policisti vsem udeležencem v cestnem prometu želimo varno vožnjo.

VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Edvard Kramar