Covid19: Najnovejše informacije

Epidemija podaljšana do 17. decembra

19. 11. 2020 – Včeraj je začel veljati odlok, s katerim je Vlada RS še za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije covida-19. V drugem valu je epidemijo razglasila z 19. oktobrom za 30 dni, z odlokom pa jo zdaj podaljšala do 17. decembra. Za to so se odločili, ker se okužba z novim koronavirusom še vedno hitro širi med prebivalstvom.

 

Ustavitev javnega življenja za 14 dni

16. 11. 2020 – Čeprav se rast števila okuženih počasi umirja, se bolnišnične postelje še naprej polnijo s Covid-19 bolniki, raste tudi potreba po posteljah na intenzivni oddelkih in število umrlih zaradi koronavirusne bolezni. Zato je vlada še za 14 dni podaljšala že veljavne ukrepe in sprejela nove.

Od 13. novembra je prepovedano vsakršno zbiranje do 6 ljudi na javnih mestih, razen če  gre za  ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi z tega odloka.

Začasno se z današnjim dnem ustavlja tudi javno življenje. Zapirajo se vse ne nujne prodajalne in potniški promet, razen taksi prevozov. Izjeme so:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • tržnice,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinski servisi,
 • banke in zavarovalniške storitve,
 • pošta
 • dostavne službe,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles)
 • dimnikarske storitve,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro; pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja,
 • ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo,
 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave.

 

Šolanje bo potekalo na daljavo, sprostilo se je nekaj omejitev

6. 11. 2020 – Za učence osnovnih in glasbenih šol bo s ponedeljkom stekel pouk na daljavo, medtem ko bodo vrtci tudi v prihodnjem tednu na podlagi presoje vrtcev in županov opravljali le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način.
Poleg tega bodo vrata strankam lahko odprle tudi nekatere trgovine in storitvene dejavnosti. Tako je ponovno omogočeno izvajanje zdravstvene pedikure, odprtje specializiranih otroških trgovin, prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, delovanje specializiranih prodajaln za prodajo motornih vozil in koles, odprtje prodajaln, ki v pretežni meri omogočajo nakup pohištva, storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirništva, urarstva in zlatarstva.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom je dovoljena le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ter razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov.

Vse to mora potekati ob upoštevanju higienskih priporočil, odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

Tudi v odlok o omejitvah gibanja so vnesli spremembe, da lahko občinsko mejo prečka otrok v spremstvu starša in da ni več potrebna izjava za uveljavljanje izjeme za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog ter odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje. Posameznik pa mora s seboj še vedno imeti dokazilo, npr. potni nalog, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen oziroma kje bo izvajal delovne naloge.

 

Nove izjeme glede opravljanja storitev

3. 11. 2020 – Vlada je z odlokom razširila izjeme, ki jih zadeva Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

V odloku, ki je bil sprejet že 24. oktobra 2020, so v 2. členu navedene določene izjeme. Z danes sprejetim odlokom so dovoljena tudi gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj in podobno). Poleg tega se lahko opravljajo tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve). Odprte so lahko tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga. Dimnikarske storitve se lahko opravlja pod pogojem, da je v prostoru prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. Opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava in ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti. Delujejo lahko tudi družbe za upravljanje ter knjižnice.

 

Začasne ukrepe podaljšali za en teden

30. 10. 2020 – Vlada RS je na današnji dopisni seji podaljšala veljavnost odlokov o ukrepih in omejitvah za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19.

Tako je za sedem dni podaljšala veljavnost Odloka o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Prav tako se za teden dni podaljša prepovedi zbiranja nad šest oseb, omejitev gibanja med občinami in omejitev gibanja med 21. in 6. uro ponoči. Podaljšuje se tudi veljavnost  Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Z odlokom je za en teden do 8. novembra podaljšala šolske počitnice za učence osnovnih in glasbenih šol, medtem ko bo pouk za dijake v srednjih šolah, torej v nižjem poklicnem izobraževanju, srednjem poklicnem izobraževanju, v srednjem strokovnem izobraževanju in v gimnazijah potekal na daljavo. Višje strokovne šole ter visokošolski zavodi izvajajo izobraževalni proces na daljavo po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami. Odprti ostajajo zavodi za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter za izjeme, ki so veljale že v tem tednu, tudi za dijaške in študentske domove.

V naslednjem tednu lahko vrtci na podlagi odločitve župana v zmanjšanem obsegu zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.