Covid19: Najnovejše informacije

V Sloveniji oranžna faza in postopno sproščanje ukrepov

12. februar 2021 – Število bolnikov s Covid-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in sedemdnevno povprečje novookuženih v Sloveniji je v tem tednu padlo pod 1000, zato je Vlada RS napovedala delno sproščanje ukrepov. Omejitve se odpravijo s ponedeljkom.

V zahodnem delu Slovenije se tako v ponedeljek v šole vračajo vsi učenci osnovnih šol in dijaki zaključnega letnika, v drugem delu države pa imajo prihodnji teden zimske počitnice, zato se v šolske klopi vračajo teden dni kasneje. Omogočeno bo praktično delo in izobraževanje odraslih, odpirajo se dijaški in študentski domovi, na glasbenih šolah in umetniških gimnazijah bo lahko spet potekal individualni pouk. Na fakultetah bodo dovoljeni izpiti in seminarji za skupine do 10 študentov. Sprostil se bo javni potniški promet.

Odpravijo se omejitve gibanja na občine in regije, obisk smučišč bo mogoč z negativnim hitrim testom, ki ne sme biti starejši od 7 dni. Od ponedeljka dalje bo dovoljena brezkontaktna športna vadba v skupini do 10 ljudi, ob vzdrževanju razdalje dveh metrov. Ponovno je dovoljeno zbiranje do 10 oseb, omejitev gibanja med 21. in 6. uro ostaja.

Odpirajo tudi nekatere dodatne servisne dejavnosti ter vse trgovine, poleg tega zdaj ne bo več potreben negativni test na novi koronavirus za stranke, ostaja pa omejitev strank na velikost prostora, in sicer 1 stranka na 30 m2.

Novost je tudi ta, da za uporabo različnih storitev prebolevnikom, to je tistim, ki so Covid-19 preboleli  pred več kot 21 dnevi in manj kot šestimi meseci, in cepljenim ne bo treba več predložiti negativnega testa; dovolj bo zdravniško potrdilo.

Kljub sproščanju nekaterih ukrepov, na vladi opozarjajo, da je virus še vedno prisoten, zato še naprej veljajo priporočila za dosledno nošenje mask, razkuževanje rok in ohranjanje medsebojne razdalje.

 

Vlada epidemijo podaljšala za 60 dni

14. 1. 2021 – Vlada je na včerajšnji seji z odlokom, podaljšala epidemijo za 60 dni. Med izjeme za prehod meje je dodala dvolastnike zemljišč ter sklenila, da se karantena na domu lahko prekine tudi s hitrim testom. Poleg tega je sprejela oz. podaljšala odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

Vlada sporoča, da smo še vedno priča hitremu širjenju virusa Covid-19 med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije. Odlok začne veljati 17. januarja in velja 60 dni.

Še naprej je z odlokom začasno do 22. januarja prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Med izjeme so dodali tudi čistilnice.

Novost je tudi prehod meje za dvolastnike zemljišč. Dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu, po sprejetem odloku do 22. januarja za vstop v Slovenijo ni potrebno v karanteno na domu ali predložiti negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

 

Ukrepi podaljšani za sedem, nekateri za 14 dni

27. 11. 2020 – Ker se število bolnikov, ki se zaradi Covid-19 zdravijo v bolnišnicah, še ne zmanjšuje, je Vlada RS na včerajšnji seji že sedaj veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe z virusom podaljšala za sedem oziroma nekatere tudi za 14 dni.

Za sedem dni se tako podaljšajo ukrepi, ki so navedeni v odlokih:

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni delni omejitvi oziroma prepovedi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;

Za 14 dni pa se podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v teh odlokih:

 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Epidemija podaljšana do 17. decembra

19. 11. 2020 – Včeraj je začel veljati odlok, s katerim je Vlada RS še za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije covida-19. V drugem valu je epidemijo razglasila z 19. oktobrom za 30 dni, z odlokom pa jo zdaj podaljšala do 17. decembra. Za to so se odločili, ker se okužba z novim koronavirusom še vedno hitro širi med prebivalstvom.

 

Ustavitev javnega življenja za 14 dni

16. 11. 2020 – Čeprav se rast števila okuženih počasi umirja, se bolnišnične postelje še naprej polnijo s Covid-19 bolniki, raste tudi potreba po posteljah na intenzivni oddelkih in število umrlih zaradi koronavirusne bolezni. Zato je vlada še za 14 dni podaljšala že veljavne ukrepe in sprejela nove.

Od 13. novembra je prepovedano vsakršno zbiranje do 6 ljudi na javnih mestih, razen če  gre za  ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi z tega odloka.

Začasno se z današnjim dnem ustavlja tudi javno življenje. Zapirajo se vse ne nujne prodajalne in potniški promet, razen taksi prevozov. Izjeme so:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • tržnice,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinski servisi,
 • banke in zavarovalniške storitve,
 • pošta
 • dostavne službe,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles)
 • dimnikarske storitve,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro; pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja,
 • ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo,
 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave.

 

Šolanje bo potekalo na daljavo, sprostilo se je nekaj omejitev

6. 11. 2020 – Za učence osnovnih in glasbenih šol bo s ponedeljkom stekel pouk na daljavo, medtem ko bodo vrtci tudi v prihodnjem tednu na podlagi presoje vrtcev in županov opravljali le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način.
Poleg tega bodo vrata strankam lahko odprle tudi nekatere trgovine in storitvene dejavnosti. Tako je ponovno omogočeno izvajanje zdravstvene pedikure, odprtje specializiranih otroških trgovin, prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, delovanje specializiranih prodajaln za prodajo motornih vozil in koles, odprtje prodajaln, ki v pretežni meri omogočajo nakup pohištva, storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirništva, urarstva in zlatarstva.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom je dovoljena le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ter razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov.

Vse to mora potekati ob upoštevanju higienskih priporočil, odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

Tudi v odlok o omejitvah gibanja so vnesli spremembe, da lahko občinsko mejo prečka otrok v spremstvu starša in da ni več potrebna izjava za uveljavljanje izjeme za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog ter odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje. Posameznik pa mora s seboj še vedno imeti dokazilo, npr. potni nalog, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen oziroma kje bo izvajal delovne naloge.

 

Nove izjeme glede opravljanja storitev

3. 11. 2020 – Vlada je z odlokom razširila izjeme, ki jih zadeva Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

V odloku, ki je bil sprejet že 24. oktobra 2020, so v 2. členu navedene določene izjeme. Z danes sprejetim odlokom so dovoljena tudi gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj in podobno). Poleg tega se lahko opravljajo tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve). Odprte so lahko tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga. Dimnikarske storitve se lahko opravlja pod pogojem, da je v prostoru prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. Opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava in ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti. Delujejo lahko tudi družbe za upravljanje ter knjižnice.

 

Začasne ukrepe podaljšali za en teden

30. 10. 2020 – Vlada RS je na današnji dopisni seji podaljšala veljavnost odlokov o ukrepih in omejitvah za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19.

Tako je za sedem dni podaljšala veljavnost Odloka o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Prav tako se za teden dni podaljša prepovedi zbiranja nad šest oseb, omejitev gibanja med občinami in omejitev gibanja med 21. in 6. uro ponoči. Podaljšuje se tudi veljavnost  Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Z odlokom je za en teden do 8. novembra podaljšala šolske počitnice za učence osnovnih in glasbenih šol, medtem ko bo pouk za dijake v srednjih šolah, torej v nižjem poklicnem izobraževanju, srednjem poklicnem izobraževanju, v srednjem strokovnem izobraževanju in v gimnazijah potekal na daljavo. Višje strokovne šole ter visokošolski zavodi izvajajo izobraževalni proces na daljavo po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami. Odprti ostajajo zavodi za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter za izjeme, ki so veljale že v tem tednu, tudi za dijaške in študentske domove.

V naslednjem tednu lahko vrtci na podlagi odločitve župana v zmanjšanem obsegu zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.