Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Občine so po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), dolžne urediti dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v roku do 23. septembra 2020. ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava. Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.

Za delovanje zahtevanih funkcionalnosti je bilo izvedenih že več sto dodelav, še vedno pa se te funkcionalnosti ažurno posodabljajo in nadgrajujejo obstoječe delovanje.

  • omogočeno je izbiranje velikosti pisave in izbiranje barvne sheme glede na barvno slepoto obiskovalca spletne strani,
  • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi,
  • z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo,
  • izjava o skladnosti z ZDSMA…

Z navedeno nadgradnjo smo omogočili dostopnost spletne strani za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. V želji po nadaljnjem vključevanju različnih deležnikov naše lokalne skupnosti, vas lepo pozdravljamo.