Izredni bilten Centra za obveščanje RS

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14),
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. februarja 2019, v
občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Celje, Slovenj
Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota ter v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin na
območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica. Inšpektorat RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta s 5. marcem 2019 na zgoraj
navedenih območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

V preostalih občinah na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova
Gorica ter v občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana,
Trbovlje, Brežice, Novo mesto, Postojna in Koper velika požarna ogroženost naravnega
okolja do preklica še naprej ostaja v veljavi. Na teh območjih bosta Inšpektorat RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija še vedno izvajala poostren nadzor.
Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in
osebe znotraj njihovih organizacij.

Požarna ogroženost