16. 04. 2021

Javna dražba nepremičnine 811/10

Slika

Objavljamo javno dražbo za prodajo nepremičnine. javna dražba nepremičnine k.o. Stavča vas   5. 5. 2021: javna-drazba-sprememba-ure

13. 04. 2021

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu v času covdi-19

Slika

SPIRIT Slovenija je objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2  (JPG-COVID19/2). Do sredstev po tem pozivu so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki: so imela na dan 12.3.2020 v podatkovni bazi AJPES kot […]

8. 04. 2021

Razpis za počitnikovanje v mobilni hiši Rdečega križa novo mesto 2021

Slika

Na podlagi Statuta OZ RKS Novo mesto, Pravilnika o dodeljevanju humanitarne pomoči OZ RKS Novo mesto in Pravilnika o uporabi mobilne hiške OZ RKS Novo mesto Območni odbor na svoji 9. seji, dne 1. 3. 2021, sprejema RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE 2021 v mobilni hiški, ki je v lasti OZ RKS Novo mesto. http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/pocitnikovanje_v_mobilni_hiski_v_kampu_podzemelj/

1. 04. 2021

Razpis za kmetijstvo 2021

Slika

Objavljamo razpis za kmetijstvo. Rok za oddajo vloge je 20.4.2021. razpis-za-kmetijstvo-2021 razpis-za-kmetijstvo-vloga-2021 Seznam prejemnikov: seznam prejemnikov 2021

19. 03. 2021

Izbira izvajalca za izvajanje prevozov otrok za Občino Žužemberk

Slika

Naročnik: OBČINA ŽUŽEMBERK, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk Storitve: Izbira izvajalca za izvajanje prevozov otrok za Občino Žužemberk za obdobje štirih let ZJN-3: Odprti postopek Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 22.04.2021 09:00 Dokumentacija: JN-prevoz otrok Povezava do javne objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391239

13. 01. 2021

Razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu

Slika

Na podlagi 19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 191/20) se objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne socialno varstvene storitve v Občini Žužemberk. Predmet javnega zbiranja ponudb je: Podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini […]

8. 01. 2021

Javni poziv LAS STIK (ESRR)

Slika

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja 1 JAVNI POZIV za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021. […]

17. 11. 2020

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu

Slika

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. Več na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/355

22. 10. 2020

Javni razpis za male čistilne naprave

Slika

Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2020. razpis 2020 priloge 2020

21. 07. 2020

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

Slika

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine vsebuje naslednjo dokumentacijo: 01_javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v letu 02_Prijavni obrazec obnova kulturne dediščine 03_Soglasje lastnika v primeru najema kulturna dediščina 04_Soglasje lasnika_solastnika kulturna dediščina 05_Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje kulturna dediščina 06_Potrdilo ZVKDS poročilo kulturna dediščina 06_priloga – kulturnovarstveno soglasje 07_Izjava – poravnane obveznosti […]