19. 03. 2021

Izbira izvajalca za izvajanje prevozov otrok za Občino Žužemberk

Slika

Naročnik: OBČINA ŽUŽEMBERK, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk Storitve: Izbira izvajalca za izvajanje prevozov otrok za Občino Žužemberk za obdobje štirih let ZJN-3: Odprti postopek Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 22.04.2021 09:00 Dokumentacija: JN-prevoz otrok Povezava do javne objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391239

13. 01. 2021

Razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu

Slika

Na podlagi 19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 191/20) se objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne socialno varstvene storitve v Občini Žužemberk. Predmet javnega zbiranja ponudb je: Podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini […]

8. 01. 2021

Javni poziv LAS STIK (ESRR)

Slika

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja 1 JAVNI POZIV za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021. […]

17. 11. 2020

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu

Slika

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. Več na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/355

22. 10. 2020

Javni razpis za male čistilne naprave

Slika

Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2020. razpis 2020 priloge 2020

21. 07. 2020

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

Slika

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine vsebuje naslednjo dokumentacijo: 01_javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v letu 02_Prijavni obrazec obnova kulturne dediščine 03_Soglasje lastnika v primeru najema kulturna dediščina 04_Soglasje lasnika_solastnika kulturna dediščina 05_Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje kulturna dediščina 06_Potrdilo ZVKDS poročilo kulturna dediščina 06_priloga – kulturnovarstveno soglasje 07_Izjava – poravnane obveznosti […]

20. 07. 2020

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2020/2021

Slika

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ki se nahajajo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah. Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana, je v okviru razpoložljivih kapacitet, poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati […]

6. 07. 2020

Javni poziv LAS STIK

Slika

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020   Razpisna […]

22. 06. 2020

Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021-2027

Slika

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju: Pravilnik o RRA) in sklepa Sveta regije JV Slovenija, z dne 15.6.2020, objavlja Mestna občina Novo mesto, Seidlova […]

15. 06. 2020

Razpis Dolga vas

Slika

Javni razpis za obnovo ceste Dolga vas se nahaja na portalu javnih naročil: povezava Projektna dokumentacija: Cesta in kanalizacija – Dolga vas Oporni zidovi – Dolga vas Vodovod – Dolga vas Javna razsvetljava – Dolga vas