Javni razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje dogodkov v letu 2016

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk objavlja

JAVNI RAZPIS OBČINE ŽUŽEMBERK ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2016

 Predmet Javnega razpisa Občine Žužemberk za sofinanciranje dogodkov v letu 2016, kot finančno pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranju dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Žužemberk oz. dogodek vključuje promocijo Občine Žužemberk ter dogodek ni sofinanciran iz katerega koli drugega namena iz proračuna Občine Žužemberk.

Dogodki se morajo izvajati v letu 2016.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, javni zavodi, podjetja, fizične osebe, ki izpolnjujejo katerega od naslednjih pogojev:

  • da imajo sedež/stalno prebivališče v Občini Žužemberk oz. so njihovi člani tudi občani Občine Žužemberk,
  • da sodelujejo z organi Občine Žužemberk in jih obveščajo o svojih aktivnostih,
  • s svojim delom promovirajo Občino Žužemberk in redno uporabljajo simbole Občine Žužemberk,
  • predmet financiranja je v javno korist.

Rok za vlaganje vlog je 12. 9. 2016 do 14.00 ure.

Javni razpis za sofincanciranje dogodkov dogodkov v občini
02_Razpisna dokumentacija – sofinanciranje dogodkov
02_Razpisna dokumentacija – sofinanciranje dogodkov
04_VZOREC_donatorske pogodbe
06_Porocilo_JR za sofinanciranje dogodkov
06_Porocilo_JR za sofinanciranje dogodkov