Javni razpis za sofinanciranje dogodkov za leto 2018

Občina Žužemberk objavlja

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v letu 2018,

ki je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Žužemberk ali so člani občani občine oz. dogodek vključuje promocijo Občine Žužemberk ter dogodek ni sofinanciran iz katerega koli drugega namena iz proračuna Občine Žužemberk. Dogodki so se  ali se še bodo izvajali v letu 2018.

Razpisna dokumentacija za sofinanciranje dogodkov
Vzorec donatorske pogodbe
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v letu 2018