Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021-2027

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju: Pravilnik o RRA) in sklepa Sveta regije JV Slovenija, z dne 15.6.2020, objavlja Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto naslednji

 

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE V RAZVOJNI REGIJI

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021 – 2027

 

Besedilo razpisa in obrazci se nahajajo na spletni strani MO Novo mesto: povezava