2. 04. 2020

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2020

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, […]

1. 04. 2020

Razpisna dokumentacija za sofinanciranje društev 2020

Občina Žužemberk objavlja razpisno dokumentacijo za sofinanciranje društev v letu 2020. Rok za prijavo je 30. 4. 2020. razpisna dokumentacija – ostala razpisna dokumentacija invalidska in humanitarna razpisna dokumentacija kmetijska razpisna dokumentacija turistična razpisna dokumentacija upokojenska razpisna dokumentacija za kulturo Na naslednji povezavi se nahaja arhiv (.zip) razpisne dokumentacije v formatu .docx (Word): dokumentacija-word. Razpisne […]

Javni razpis za kmetijstvo

Občina Žužemberk objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v leti 2020. Besedilo razpisa in vloga se nahajata v priponki. Rok za prijavo je do vključno 15. 4. 2020. razpis-kmetijstvo-2020 Vloga – nosilci kmetijskih gospodarstev_JR-2020

18. 02. 2020

Razpis za počitnikovanje v mobilni hiši Rdečega križa

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto objavlja razpis za letovanje v mobilni hiši. Podrobnosti v razpisu: Razpis – mobilna hiša – rdeči križ

9. 12. 2019

Razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma

Spoštovani, 6. 12. 2019 je bil v Uradnem listu RS št. 73 objavljen Javni razpis»Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022. Namen javnega razpisa […]

22. 10. 2019

Razpis za male čistilne naprave

Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo malih ( individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2019. Razpis za male čistilne naprave-2019 Razpis za male čistilne naprave-2019 Razpis za male čistilne naprave-2019-priloge

29. 05. 2019

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

Objavljamo  javni razpis z obrazci za obnovo kulturne dediščine v Občini Žužemberk za leto 2019. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine v Občini Žužemberk Prijavni obrazec obnova kulturne dediščine razpis za obnovo kulturne dediščine 2019 razpisna dokumentacija sofinanciranje obnove kulturne dediščine Soglasje lasnika_solastnika kulturna dediščina Soglasje lastnika v primeru najema kulturna dediščina Izjava – ni […]

28. 05. 2019

Prenovljene spodbude Eko sklada

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, ki razširja nabor upravičencev za 100 % subvencijo. Objavljena tudi nova poziva za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja, ki ohranjata […]

30. 04. 2019

Javni razpis za podelitev priznanj občine Žužemberk

Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja  JAVNI   RAZPIS ZA PODELITEV  PRIZNANJ   OBČINE ŽUŽEMBERK Razpis v priponki: priznanja, razpis 2019

18. 04. 2019

Razpis za subvencioniranje stroškov obratovanja bankomata v naselju Dvor

JAVNI RAZPIS za subvencioniranje stroškov obratovanja bankomata v naselju Dvor.