29. 05. 2019

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

Objavljamo  javni razpis z obrazci za obnovo kulturne dediščine v Občini Žužemberk za leto 2019. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine v Občini Žužemberk Prijavni obrazec obnova kulturne dediščine razpis za obnovo kulturne dediščine 2019 razpisna dokumentacija sofinanciranje obnove kulturne dediščine Soglasje lasnika_solastnika kulturna dediščina Soglasje lastnika v primeru najema kulturna dediščina Izjava – ni […]

28. 05. 2019

Prenovljene spodbude Eko sklada

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, ki razširja nabor upravičencev za 100 % subvencijo. Objavljena tudi nova poziva za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja, ki ohranjata […]

30. 04. 2019

Javni razpis za podelitev priznanj občine Žužemberk

Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja  JAVNI   RAZPIS ZA PODELITEV  PRIZNANJ   OBČINE ŽUŽEMBERK Razpis v priponki: priznanja, razpis 2019

18. 04. 2019

Razpis za subvencioniranje stroškov obratovanja bankomata v naselju Dvor

JAVNI RAZPIS za subvencioniranje stroškov obratovanja bankomata v naselju Dvor.

17. 04. 2019

Letovanje na Debelem Rtiču

Območno združenje RKS Novo mesto organizira zdravstveno letovanje za 201 otroka v starosti od 5 do 19 let na Debelem rtiču. Prijave zbiramo od 15. 4. 2019 do zapolnitve mest ali do 1. 6. 2019. RAZPIS LETOVANJA NA DEBELEM RTIČU 2019

4. 04. 2019

Objava prostega delovnega mest

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008 (s spremembami in […]

2. 04. 2019

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2019

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije odličnosti, je dne, 1. 4. 2019, na svoji spletni strani www.rc-nm.si, objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2019. Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini do 80% odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, […]

30. 03. 2018

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 1. Navedba naročnika: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 žužemberk, tel.: (07) 388 – 5180. fax.: (07) 388 – 5181, elektronska pošta: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si 2. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov turističnih društev v Občini Žužemberk za leto […]

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA ŠPORT V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA ŠPORT V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 4. Oddaja in dostava prijav: Prijavo je potrebno poslati na naslov Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku, na katerem je na prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika (občine Žužemberk), in navedba »Ne odpiraj – […]