30. 03. 2018

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 1. Navedba naročnika: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 žužemberk, tel.: (07) 388 – 5180. fax.: (07) 388 – 5181, elektronska pošta: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si 2. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov turističnih društev v Občini Žužemberk za leto […]

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA ŠPORT V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA ŠPORT V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 4. Oddaja in dostava prijav: Prijavo je potrebno poslati na naslov Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku, na katerem je na prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika (občine Žužemberk), in navedba »Ne odpiraj – […]

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA OSTALIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA OSTALIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 1. Navedba naročnika: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 žužemberk, tel.: (07) 288 – 5180. fax.: (07) 388 – 5181, elektronska pošta: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si 2. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov ostalih društev v Občini Žužemberk za leto […]

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 Obvestilo o objavi razpisa: Suhokranjske poti, št. 69, pomlad 2018 Pravilnik za vrednotenju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk , št.: 032-27/2008-1 z dne 01. 07. 2008. Razpisna dokumentacija: spletna stran Občine Žužemberk: www.zuzemberk.si JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA […]

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA KMETIJSKIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA KMETIJSKIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 1. Navedba naročnika: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 žužemberk, tel.: (07) 388 – 5180. fax.: (07) 388 – 5181, elektronska pošta: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si 2. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov kmetijskih društev v Občini Žužemberk za leto […]

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 Obvestilo o objavi razpisa: Suhokranjske poti, št. 69, pomlad 2018. Pravilnik za vrednotenju programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk št. 032-21/2008-1, z dne 26. 06. 2008. Razpisna dokumentacija spletna stran Občine Žužemberk: […]

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018 Obvestilo o objavi razpisa: Suhokranjske poti, št. 69, pomlad 2018 Pravilnik za vrednotenju programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk, 032-21/2008-1, z dne 26. 06. 2008. Razpisna dokumentacija: spletna stran Občine Žužemberk: www.zuzemberk.si […]