Razpis za podelitev koncesije na področju splošne ambulante ZP Žužemberk

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante na območju Občine Žužemberk, objavljenega na oglasni deski, na spletni strani Občine Žužemberk in portalu javnih naročil dne 26. 5. 2020, Občina Žužemberk, (v nadaljnjem besedilu: koncedent), vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju:

  • splošne ambulante na območju Občine Žužemberk v obsegu 1 tima, v Zdravstveni postaji Žužemberk, Jurčičeva ulica 32, 8360 Žužemberk

in sicer s priporočeno pošiljko oddano najkasneje do vključno 10. 6. 2020, do 23.59 ure, ali osebno v sprejemni pisarni Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, do 10. 6. 2020, do 12ure.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Vlado Kostevc, (tel. št. 07/38 85 184, elektronski naslov: vlado.kostevc@zuzemberk.si).

župan Občine Žužemberk
Jože Papež l.r.

Razpis za koncesijo splošna ambulanta ZP Žužemberk