Javno povabilo za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2016

Predmet javnega povabila je uporaba Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru, Dvor 12 b. Večnamenski prostori s kulturno dvorano so namenjeni kulturni, izobraževalni in drugim dejavnostim v javnem interesu.

Na povabilo se lahko prijavijo kulturna in druga društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo s kulturo, izobraževanjem, zgodovino, turizmom …), zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije s sedežem v Občini Žužemberk in tudi izven nje ter drugi posamezniki.
Za vsak dolgoročen najem se sklepa pogodba o najemu z Občino Žužemberk.

Vloge za uporabo Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano morajo prosilci poslati na naslov:
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom: ‘Vloga za uporabo Dvorane Dvor’.

Javno povabilo in vloga se lahko prejmeta na sedežu Občine Žužemberk ali na spletni strani: www.zuzemberk.si.
Prijave bomo zbirali do vključno 21. januarja 2016, do 14.00 ure.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko 07 3885 184, Vlado Kostevc, ali pa vprašanje pošljejo na e-naslov: vlado.kostevc@zuzemberk.si .
Tudi po končanem javnem povabilu bo uporaba Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano možna v prostih terminih in izključno na podlagi pisne vloge.
Obrazec Vloge skupaj s Hišnim redom dobite na sedežu Občine Žužemberk ali na spletni strani: www.zuzemberk.si .

Javno povabilo za uporabo dvorane Dvor 2016
Vloga za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru
Hišni red v večnamenskih prostorih s kulturno dvorano na Dvoru