Javno povabilo za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2018

Predmet javnega povabila je uporaba Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru, Dvor 12 b, za leto 2018. Večnamenski prostori s kulturno dvorano so namenjeni kulturni, izobraževalni in drugim dejavnostim v javnem interesu.

Na povabilo se lahko prijavijo kulturna in druga društva, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi, združenja, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije s sedežem v občini Žužemberk in tudi izven nje in drugi posamezniki.

Vlogo za uporabo Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru morajo prosilci poslati na naslov Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom “Vloga za uporabo Dvorane Dvor”. Vloge sprejemamo do vključno 7. februarja 2018, do 16. ure. Po tem datumu bomo vse prijave sprejeli kot prijave kot kratkotrajno ali enkratno uporabo.

Več informacij si preberite na:

Javni poziv

Hišni red v večnamenskih prostorih s kulturno dvorano na Dvoru

Vloga in pogodba:

Pogodba o souporabi kulturne dvorane- osnutek

VLOGA ZA UPORABO VEČNAMENSKIH PROSTOROV S KULTURNO DVORANO NA DVORU

VLOGA ZA UPORABO VEČNAMENSKIH PROSTOROV S KULTURNO DVORANO NA DVORU