Javno povabilo za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2019

Javno povabilo za uporabo Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2019

 

Javno povabilo je za uporabo Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru, Dvor 12b. Večnamenski prostori s kulturno dvorano so namenjeni kulturni, izobraževalni in drugim dejavnostim v javnem interesu.

Na povabilo se lahko prijavijo kulturna in druga društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo s kulturo, izobraževanjem, zgodovino, turizmom,…), zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije s sedežem v Občini Žužemberk in tudi izven nje ter drugi posamezniki.

Vloge za uporabo Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano morajo prosilci poslati na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom: ‘Vloga za uporabo Dvorane Dvor’.

Vloge se lahko oddajo tudi osebno na sedežu občine.

Obrazec VLOGA je priloga javnega poziva.

Javno povabilo in vloga se lahko prejmeta na sedežu Občine Žužemberk ali na spletni strani: www.zuzemberk.si.

Prijave bomo zbirali do vključno 25. januarja 2019, do 12.00 ure. Po tem datumu bomo vse prijave sprejeli kot prijave za kratkotrajno ali enkratno uporabo.

Tudi po končanem javnem povabilu bo uporaba Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano možna v prostih terminih in izključno na podlagi pisne vloge, razen za potrebe Občine Žužemberk.

Obrazec Vloge skupaj s Hišnim redom dobite na sedežu Občine Žužemberk ali na spletni strani: www.zuzemberk.si .

                                           

Občina Žužemberk

Javno povabilo za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2019
Pogodba o souporabi kulturne dvorane
Vloga za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru
Hišni red v večnamenskih prostorih s kulturno dvorano na Dvoru