Lokalne volitve 2018

Spoštovani,

objavljamo dokumente, ki se vežejo na lokalne volitve 2018.

Poročilo o izidu glasovanja – župan
Poročilo o izidu glasovanja – OS
Poročilo o izidu glasovanja – KS Hinje

Drugi krog volitev
Drugi krog – predčasno glasovanje

Glasovanje na domu
RAZGLAS LV 2018 – KS Hinje
RAZGLAS LV 2018 ŽUPAN OS
Obrazec za soglasje kandidata za volilni odbor
Volišča in volilna območja za lokalne volitve 2018
Sklep o določitvi volišč za volitve KS Hinje
Sklep o določitvi dneva predčasnega glasovanja za 14. 11. 2018
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/
Rokovnik
Ugotovitveni sklep
Obvestilo o potrebnem številu podpor skupin volivcev
Razpis rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Hinje

Inštrukcijski obrazci za vlaganje kandidatur za lokalne volitve 2018

Kandidatura župana
Soglasje – župan
Kandidatura za občinski svet – proporcionalni sistem
Soglasje kandidata – občinski svet
Zapisnik – politična stranka za občinski svet (večinski sistem)
Zapisnik – politična stranka za občinski svet (proporcionalni sistem)
Seznam – politična stranka
Potrdilo za vložitev kandidature – župan
Potrdilo o vložitvi kandidature – občinski svet
Volilna kampanja – obvestilo o organizatorju
Obrazec za podporo volivcev za volitve v Svet KS Hinje
Obrazec za soglasje kandidata za volitve v KS Hinje
Obrazec za vložitev kandidatur za KS Hinje