Namera

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, objavlja namero o prodaji gozdih zemljišč po metodi neposredne pogodbe, in sicer za zemljišč:

  1. Katastrske občine 1439 Hinje parcela 1657/3 (ID 2834436);
  2. Katastrske občine 1440 Sela pri Hinjah parcela 1257/3 (ID 727321).

Več na: Namera