Namera

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, objavlja namero o prodaji stavbnega zemljišča po metodi neposredne pogodbe, in sicer zemljišče:

  1. Katastrske občine 1436 Žužemberk parcela 1958/15 (ID 6880025).

Več na: Namera