Namera o prodaji

Občina Žužemberk, Občinski svet Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk je na svoji 21. seji dne 22.12. 2017, sprejel sklep o odtujitvi nepremičnin. Občina Žužemberk na podlagi sprejetega sklepa in na podlagi 40. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

 1. Katastrska občina 1437 Šmihel pri Žužemberku parcela 3391/7 (nastala s parcelacijo parc.št. 3391/4),
 2. Katastrska občina 1441 Veliko Lipje parcela 1012/77,
 3. Katastrska občina 1439 Hinje parcela 1527,
 4. Katastrska občina 1439 Hinje parcela 1657/3,
 5. Katastrska občina 1439 Hinje parcela 850/3,
 6. Katastrska občina 1439 Hinje parcela 850/5.

Namera o prodaji -december 2017- seja OS

 

Občina Žužemberk, Občinski svet Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk je na svoji 20. seji dne 19.10. 2017, sprejel sklep o odtujitvi nepremičnin. Občina Žužemberk na podlagi sprejetega sklepa in na podlagi 40. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

 1. Katastrska občina 1433 Sela pri Šumberku parcela 1211/40,
 2. Katastrska občina 1433 Sela pri Šumberku parcela 63/23,
 3. Katastrska občina 1443 Dvor parcela 2279/8.

Namera o prodaji -oktober 2017- seja OS
 

Občina Žužemberk, Občinski svet Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk je na svoji 22. seji dne 22.2. 2018, sprejel sklep o odtujitvi nepremičnin. Občina Žužemberk na podlagi sprejetega sklepa in na podlagi 40. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

 1. Katastrska občina 1441 Veliko Lipje parcela 1012/75,
 2. Katastrska občina 1441 Veliko Lipje parcela 1012/82,
 3. Katastrska občina 1441 Veliko Lipje parcela 1179 in parcela 1180.

Namera o prodaji – februar 2018- seja OS