Namere o prodaji občinskih zemljišč

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (URL RS št. 34/2011, s spremembami in dopolnitvami), namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

  • parc. št. 1633/32, k.o. Stavča vas
  • parc. št. 226/1, k.o. Žužemberk
  • parc. št. 610/321, k.o. Dvor

 

Namera o prodaji zemljišč

Namera o prodaji zemljišč