Naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za kamnolom Vrh pri Križu

Občina Žužemberk objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrh pri Križu.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrh pri Križu v času od 15.10.2015 do 16.11.2015 v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, in sicer v sredo, 11.11.2015, ob 16. uri v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, 8360 Žužemberk.

 

Več informacij na povezavi Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za kamnolom Vrh pri Križu

 

GRADIVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN ZA KAMNOLOM VRH PRI KRIŽU

Dopolnjen osnutek OPPN za kamnolom Vrh pri Križu – tekstualni del
Dopolnjen osnutek OPPN za kamnolom Vrh pri Križu – grafični del
Povzetek za javnost
Povzetek za javnost