Obrtna cona Jama

Občina Žužemberk je v letu 2023 pričela z urejanjem obrtne cone Jama. Izdelale se bodo vstopna in povezovalne ceste, uredila se bo meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovod. Obrtna cona Jama obsega 29.250 m2 površin, vrednost pogodbe pa je 851.406,68 evrov. Za izdelavo platoja bo potrebno Izkopati 35.000 m3 zemljin, ki je v največjem delu pete kategorije, od katerih pa se bo 30.000 m3 vgradilo nazaj.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Občine Žužemberk.