Koronavirus: informacije za občane

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

verjetno si nihče od nas ni predstavljal, da se nam bo življenje v tako kratkem času tako zelo spremenilo. Čeprav se marsikomu zdijo trenutni ukrepi pretirani ali da preveč posegajo v njegove navade, imejmo pred očmi sočloveka – družinske člane, sorodnike, sosede, znance … predvsem tiste iz ranljivih skupin. Zagotovo si ne želimo, da zboli kdo od njih oziroma še huje, da bi bili mi tisti, ki bi virus širili. Zato je to pravi čas, da pokažemo našo skrb in odgovornost s tem, da dosledno spoštujemo začasne ukrepe.

V zaprtih javnih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask in rokavic, zato sem zelo vesel, da mi je z vašo pomočjo uspelo organizirati izdelovanje zaščitnih mask, ki vam jih dnevno lahko delimo. Vsem prostovoljkam se iskreno zahvaljujem za prostovoljno izdelovanje mask. Prav tako naj izpostavim, da naši delavci razkužujejo javne površine predvsem z namenom, da bi v čim večji možni meri preprečili pojav in širjenje koronavirusa ter tako poskrbeli za zdravje nas vseh.

Sedaj je čas, da se pokaže naša dobra plat, naša solidarnost, čuteč odnos do bližnjega. Verjamem, da bomo po koncu teh izrednih razmer lahko zadovoljni pogledali nazaj, kaj nam je kot skupnosti uspelo in bomo ugotovili, da so v ospredje zopet stopile vrednote, kot sta solidarnost in povezanost.

O vseh morebitnih spremembah vas bomo sproti in dosledno obveščali. Zato vas vabim, da redno spremljate našo spletno stran in novice, ki jih v zvezi z ukrepi za zajezitev širjenja COVID-19 objavljamo na tej posebni podstrani. 

Jože Papež,
vaš župan


14. 5. 2020: Ponovno odprtje Krajevnega urada

Krajevni urad bo spet odprt od 26. 5. 2020. Delovni čas je vsak torek od 8ih do 12ih in od 13ih do 15ih.

 

14. 5. 2020: Sproščanje javnega potniškega prometa

Z 11. majem se je znova sprostil javni potniški promet, ki pa mora potekati v skladu s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Odlok omogoča izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb, avtotaksi prevoza ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu. Izvajalci morajo upoštevati priporočila NIJZ, ki zagotavljajo ustrezne pogoje za varovanje izvajalcev in potnikov.

Potniki si morajo ob vstopu iz izstopu na avtobus ali vlak razkužiti roke, ves čas vožnje nositi masko, zagotavljati morajo razdaljo med potniki, javni potniški promet pa lahko uporabljajo samo zdrave osebe.

Za zaščito voznikov na avtobusih so predvidene fizične pregrade, ki bodo varovale voznike pred morebitno okužbo. Ker mora biti vsa dodatna oprema, ki se vgradi na vozilo homologirana in njihova izvedba zahteva določen čas, je predvideno prehodno obdobje, ko bodo potniki vstopali na vozilo samo na zadnjih vratih avtobusa. V skladu s priporočili NIJZ na avtobusu ne bo potekala prodaja vozovnic. V takšnem primeru mora imeti potnik veljavno vozovnico pred vstopom na vozilo in se šteje, da je sklenil prevozno pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja prevozne pogodbe in uredbo, ki ureja sistem enotne vozovnice, z vstopom na vozilo.

Ponovno lahko začnejo obratovati tudi žičniške naprave za prevoz oseb ob upoštevanju higienskih priporočil. Pogoji za izvajanje avtotaksi prevozov ostajajo nespremenjeni.

Podrobnejša navodila so objavljena na strani Ministrstva za infratsrukturo.

 

14. 5. 2020: Postopno odpiranje zobozdravstvenih ambulant

Nekatere zobozdravstvene ambulante odpirajo svoja vrata že v tem tednu, druge jih bodo v prihodnjem tednu.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil predsednik Odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije dr. Krunoslav Pavlović, je pripravljen protokol omogočil, da so se z 11. majem odprle nekatere zobozdravstvene ambulante, ki so uspele zadostiti pogojem in zagotoviti vso potrebno varovalno opremo. Kljub temu je opozoril, da bo v javni mreži zobozdravstvenih ambulant težko obravnavati v ordinacijskem času več kot sedem pacientov, če želijo izvajalci zagotoviti optimalno varnost med pacienti, saj so potrebni higienski in dezinfekcijski postopki ter prezračevanje prostorov.

Zobozdravniki bodo zato vse paciente, ki so bili naročeni in je bil termin prestavljen, o tem obvestili. Pacientom ni potrebno obiskati ordinacije in ni potrebno klicati. Vstop v ordinacije bo omejen le za tiste paciente, ki bodo naročeni in bodo imeli odgovorjen COVID epidemiološki vprašalnik negativen. Določene vstopne točke bodo imele tudi organizirane nujne zobozdravstvene ambulante za sumljive ali potrjene primere COVID. Torej ti pacienti, ki bodo imeli pozitiven epidemiološki vprašalnik, ne bodo smeli biti obravnavani v vsaki ordinaciji, ampak le v določenih in pod posebnimi pogoji, je zaključil Pavlović.

 

5. 5. 2020: Preklic odredb, sprejetih zaradi epidemije COVID-19

Župan je sprejel sklep o preklicu odredb, sprejetih zaradi epidemije COVID-19. Prekliče se Odredba o delovanju občinske uprave in Odredba o uporabi javnih otroških igrišč in zadrževanju na javnih površinah v lasti občine.

Sklep o preklicu odredb sprejetih zaradi epidemije COVID-19

 

23. 4. 2020: Spiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

Komunala Novo mesto priporoča, da se pred ponovnim odprtjem dejavnosti v javni uporabi izvede spiranje hišnega vodovodnega omrežja. | povezava

 

20. 4. 2020: Zopet odprte nekatere trgovine:

Ker se širjenje okužb s COVID-19 počasi stabilizira, je Vlada RS na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji z današnjim dnem sprostila nekatere ukrepe ob epidemiji COVID-19.

Tako je poleg že obstoječih izjem, ki so navedene v 2. členu, omogočila nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke. Tako so lahko odprte:

15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno – inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,
17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
22. frizerski in kozmetični saloni,
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,
24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.

V prodajalnah iz 15. in 16. točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom.

Odlok začne veljati v ponedeljek, 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020.

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

15. 4. 2020: Obvezno razkuževanje rok:

S spremembami odloka se odpravlja obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih in nadomešča z obveznim razkuževanjem rok. Tako je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena odloka, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev. Vlada RS je Odlok objavila v Uradnem listu RS in začne veljati 15. aprila 2020.

 

7. 4. 2020 Telefon za psihološko podporo ob epidemiji:

Društvo psihologov Slovenije je v partnerstvu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) v ponedeljek vzpostavilo telefon za psihološko podporo prebivalstvu ob epidemiji novega koronavirusa, številka je 041 443 443. Zagotoviti želijo podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

 

2. 4. 2020 Možnost prevzema zaščitnih mask:

Občani lahko ob predhodnem dogovoru dobite zaščitne maske: povezava

 

30. 3. 2020 Obrazci in vloge za pomoč ob epidemiji

Objavljamo priporočila, ki so nastala na podlagi dobrih praks občin in humanitarnih organizacij in so lahko v pomoč pri iskanju rešitev za učinkovito, predvsem pa usklajeno in varno organizacijo oskrbe trenutno najranljivejših skupin prebivalstva.  Dodajamo tudi navodila za delo humanitarnih komisij in vlogo za pomoč ter obrazec za uveljavitev nujne pomoči za dostavo hrane in zdravil na dom ob epidemiji.

 

29. 3. 2020 Splošna prepoved gibanja in zbiranja

Vlada RS je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela odlok, ki začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občin. Ukrep velja od 30. marca 2020 od 00.00 in do preklica.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, to je v trgovinah, pošti in lekarni, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. Z malo spretnosti pa zaščitno masko iz blaga lahko zašijete tudi sami po navodilih, ki so jih pripravili v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.

Vlada RS

 

29. 3. 2020 Ranljive skupine v trgovine samo zjutraj

V skrbi za zaščito ranljivih skupin, kot so invalidi, upokojenci, nosečnice, je vlada sprejela t. i. zakonski protikorona paket, v katerem med drugim določa, da lahko nakup v trgovinah v času od 8. do 10. ure ter uro pred zaprtjem opravijo izključno omenjene ranljive skupine. Prosimo, da navodilo dosledno upoštevate.

Povezava

 

27. 3. 2020: Izjava za televizijo Vaš kanal:

 

24. 3. 2020 Podaljšan rok za sklenitev namere:

Glede na sprejete ukrepe Vlade Republike Slovenije za preprečevanje epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) v Republiki Sloveniji tudi Občina Žužemberk sprejema naslednje spremembe:

 1. Sprememba javne Namere za sklenitev neposredne pogodbe za pisarni v 1. nadstropju Grajski trg 26 (številka: 352-12/2020-1, z dne 4. 3. 2020)
  Podaljša se rok za oddajo ‘Izjave o interesu za sklenitev neposredne pogodbe, in sicer do 23. 4.2020, do 10.00 ure.
 1. Sprememba javne Namere za sklenitev neposredne pogodbe za pisarno v 1. nadstropju Grajski trg 26 (številka: 352-13/2020-1, z dne 4. 3. 2020)
  Podaljša se rok za oddajo ‘Izjave o interesu za sklenitev neposredne pogodbe, in sicer do 23. 4.2020, do 10.00 ure.
 1. Sprememba javne Namere za sklenitev neposredne pogodbe za del Loke v času turistične sezone (številka: 352-14/2020-1, z dne 4. 3. 2020)
  Podaljša se rok za oddajo ‘Izjave o interesu za sklenitev neposredne pogodbe, in sicer do 23. 4.2020, do 10.00 ure.

Vsa ostala določila v objavljenih namerah ostanejo nespremenjena.

 

19. 3. 2020 Zbirno-reciklažni center je do nadaljnjega zaprt

Zbirno-reciklažni center je zaradi preprečevanja širjenja novega virusa COVID-19 do preklica zaprt. Vse gospodinjske odpadke bo komunalna služba odvažala po urniku, vse občane pa prosimo, da na ekološke otoke in pred vrata zbirnega centra ne odlagajo smeti.

 

19. 3. 2020 Spremenjen delovni čas pošte

Tudi Pošta Slovenija, poslovalnica Žužemberk je zaradi izrednih razmer spremenila delovni čas , in sicer bo do nadaljnjega odprta od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro (od 12:00 do 12:30 je zaprto). Ob sobotah in nedeljah bo pošta zaprta. V poslovalnico vstopajte posamično.

 

18. 3. 2020 Prepoved uporabe javnih površin in objektov v lasti občine:

odredba o prepovedi uporabe površin in objektov v lasti občine

 

15. 3. 2020 Občinska uprava do preklica zapira vrata:

Občinska uprava do preklica zapira svoja vrata. Občane vljudno prosim, da ne hodite v naše prostore. Vse informacije lahko dobite preko elektronske pošte in telefona:

 • župan, Jože Papež: zupan@zuzemberk.si, 041 650 047
 • direktor OU, Tomaž Hrastar: tomaz.hrastar@zuzemberk.si, 031 371 885
 • podžupan, Rok Zupančič, podzupan@zuzemberk.si, 041 598 701

odredba-uradne-ure

odredba-vloge

 

15. 3. 2020 Zaprtje lokalov:

Občina Žužemberk dne 15. 3. 2020 ob 16. uri izdaja Sklep o zaprtju vseh lokalov, salonov, neživilskih trgovin in ostalih javnih prostorov, kjer se lahko zadržujejo občani. Vse lastnike pozivamo, da v najkrajšem možnem času zaprejo svoje obrate. Odprte ostanejo le trgovine z živili in lekarna.

 

13. 3. 2020 Zaprtje krajevnega urada od 13. 3. 2020 do preklica:

povezava

 

13. 3. 2020 Zaprtje vrtca Sonček v Žužemberku:

povezava

 

10. 3. 2020: Prepoved zbiranja na javnih mestih:

povezava

 


Poslovanje občinske uprave

Občinska uprava bo do nadaljnjega osebno dostopna samo za nujne zadeve, sicer pa smo dosegljivi na telefonskih številkah in elektronskih naslovih. Vloge lahko vložite po elektronski pošti, v fizični obliki po pošti.  Če je osebni obisk občinske uprave nujen, se je za to treba naročiti po telefonu. Delovni čas poteka od ponedeljka do četrtka od 7. do 13. ure ter v petek od 7. do 12. ure.

 

Prepoved kurjenja v naravi

Po vsej Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato velja prepoved kurjenja v naravi in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Namen ukrepa je zmanjšanje možnosti za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju ter posledično zagotavljanje operativnega delovanja gasilskih enot v primeru izbruha epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

 

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Tudi v primeru smrti in pogreba je treba spoštovati splošne ukrepe, ki veljajo v času epidemije, in se ravnati skladno s smernicami NIJZ in stroke za samozaščito. Pogrebi se izvajajo le v ožjem družinskem krogu z osebami, ki ne kažejo znakov okužbe, odsvetujemo tudi rokovanje kot izrek sožalja. Odsvetuje se tudi uporaba poslovilne vežice v primernih vremenskih pogojih. V neugodnih vremenskih pogojih pa naj bo vstopanje v vežico posamično z upoštevanjem varnostne razdalje. Zaradi morebitnega prenosa virusa, do nadaljnjega ne bo mogoče kropljenje pokojnika. Na pogrebni slovesnosti se izvaja pogrebna svečanost v omejenem obsegu brez spremljevalnih dogodkov (pevci, zastavonoše društev) z največ dvema zaposlenima pri žarnem pogrebu in štirimi pri klasičnem pogrebu.

 

Odpadki sodijo med mešane komunalne odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča osebam, ki bodo imeli potrjeno okužbo oziroma bodo zaradi suma na okužbo s koronavirusom v domači oskrbi ali samoizolaciji, da osebne odpadke, vključno z materialom za enkratno uporabo (na primer rokavice, robci in maske) ter odpadke od čiščenja prostorov, odložijo v plastično vrečko za smeti in jo, ko je polna, tesno zaprejo.

Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in nikakor ne v zabojnike, namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov – biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo.

 

Psihološka podpora za vse, ki se soočate s stisko

Če se zaradi nastalih razmer soočate s stisko, potrebujete čustveno podporo, dodatne informacije, se lahko telefonsko obrnete po psihološko pomoč. Društvo psihologov Slovenije je v partnerstvu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) v ponedeljek vzpostavilo telefon za psihološko podporo prebivalstvu ob epidemiji novega koronavirusa. Dosegljivi so na številki 041 443 443. Zagotoviti želijo podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

Za vse, ki se v teh časih soočate s stisko, so psihološko pomoč organizirali tudi v ZD Novo mesto. Deluje vsak dan od 8. do 14. ure na telefonski številki 031 734 779, od 14. do 20. ure pa na številki 030 333 653. V ZD Trebnje pa izvajajo pomoč vsak dan od 11. do 15. ure na telefonski številki 030 322 807.

 

Kam k zobozdravniku?

Na podlagi odredbe ministra za zdravje so do preklica zaprte vse zobozdravstvene ambulante. V primeru, da morate nujno k zobozdravniku, je odprta dežurna zobozdravstvena ambulanta v Novem mestu. Deluje od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure. Obisk je mogoč samo po predhodnem klicu na telefonsko številko 07/39 16 871.

 

Spremenjen način dela v ZP Žužemberk

Pregled v ambulantah Zdravstvene postaje Žužemberk je možen izključno po predhodnem telefonskem dogovoru z ambulanto:

 • za ambulanto Nežke Dular, dr. med., pokličite na telefonsko številko 07/38 85 271,
 • za ambulanto nekdanje zdravnice dr. Ropretove, pokličite na telefonsko številko 07/38 85 272,
 • za ambulanto Družinska medicina Žagar pa na telefonsko številko 07/38 88 069 ali pišite na elektronsko pošto: zagararkar@gmail.com.

 

Aktualne informacije s strani vlade RS:

povezava 1

povezava 2

 

Aktualne informacije NIJZ:

povezava