Podaljšanje razpisa za sofinanciranje izobraževanj 2015

Spoštovani!

Z dnem 27.10.2015 je Razvojni center Novo mesto d.o.o. podaljšal rok za prijavo na RAZPIS »Sofinanciranje jezikovnih, računalniških in strokovnih izobraževanj za podjetnike/podjetja« v spodaj navedenih občinah do vključno TORKA, 10.11.2015, do 10. ure. V podaljšanem roku je sofinanciranje stroškov v razpisu navedenih izobraževanj namenjeno mikro in majhnim podjetnikom ter mikro in majhnim podjetjem (opredelitev skladno z Zakonom o gospodarskih družbah) s sedežem v občinah:

  • Dolenjske Toplice
  • Mirna
  • Mirna Peč
  • Mokronog – Trebelno
  • Šentrupert
  • Škocjan
  • Šmarješke Toplice
  • Trebnje
  • Žužemberk

 

VEČ O RAZPISU NA:

http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/694/PODALJSANJE-ROKA-ZA-PRIJAVO-NA-SOFINANCIRANJE-JEZIKOVNIH-RACUNALNISKIH-IN-STROKOVNIH-IZOBRAZEVANJ.aspx

 

Vabimo vas tudi na seminar Odškodninska odgovornost direktorjev, ki ga prav tako sofinanciramo.

VEČ O SEMINARJU:

http://www.rc-nm.si/Oglednovice/tabid/70/ArticleId/697/Strokovni-seminar-ODSKODNINSKA-ODGOVORNOST-DIREKTORJEV-pojasnila-iz-prakse.aspx