Poslovanje krajevnih uradov v poletnem času

Spoštovani,

sporočamo vam, da Krajevni uradi Šentjernej, Škocjan, Šmarjeta in Žužemberk, zaradi koriščenja letnih dopustov in zagotavljanja nemotenega poslovanja na sedežu upravne enote ne bodo poslovali v času od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018.  

 

Vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, stranke lahko opravljajo na sedežu Upravne enote Novo mesto.

 

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

 

Poslovanje krajevnh uradov