Pravilniki in sklepi

Pravilnik o notranjih kontrolah občine Žužemberk s prilogo 1 in 2
Pravilnik o popisu Občine Žužemberk
Pravilnik o računovodstvu Občine Žužemberk
Program dela občinskega sveta za leto 2011
Sklep o potrditvi mandatov
Sklep o potrditvi mandata Mariji Ban
Ugotovitveni sklep za Franca Jarca iz KMVIP
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata Darku Puclju
Sklep o potrditvi mandata Genovefi Maver
Sklep o podelitvi priznanj župana Obcine Žužemberk za leto 2010
Sklep za služnost za soncne elektrarne
Sklep o podelitvi obcinskih priznanj za 2010
Sklep o dopolnitvi nacrta razvojnih programov
Sklep o cenah komunalnih storitev na obmocju Obcine Žužemberk
Sklep o vrednosti točke NUSZ
Sklep o imenovanju članov občine v svetu OŠ Žužemberk
Sklep za dodatni oddelek vrtca Dvor
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za 2009
Sklep o prenehanju članstva – Jože Jenkole
Sklep o vrednosti točke NUSZ