Preklic prekuhavanja vode

Preklic prekuhavanja vode!

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, kateri se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Preklic prekuhavanja vode