Razgrnitev Osnutka proračuna Občine Žužemberk za leti 2019 in 2020

Občinski svet Občine Žužemberk je na svoji 2. redni seji, 2. 1. 2019, sprejel sklep, da se za Osnutek Proračuna Občine Žužemberk za leti 2019 in 2020 opravi javna razprava, ki bo potekala od vključno 25.1. 2019 do vključno 24. 2. 2019. V času javne razprave je zagotovljen vpogled v osnutek proračuna preko spletne strani in osebno v času uradnih ur.

 
Osnutek proračuna za leto 2019

Osnutek proračuna za leto 2020