Razgrnitev Osnutka proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 in 2018

Občinski svet Občine Žužemberk je na svoji 15. redni seji, dne 24.11.2016 sprejel sklep, da se za Osnutek Proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 in 2018 opravi javna razprava, ki bo potekala od vključno 28.11.2016 do vključno 05.12.2016. V času javne razprave je zagotovljen vpogled v osnutek proračuna preko spletne strani in osebno v času uradnih ur.

Osnutek proračuna za leto 2017
Osnutek proračuna za leto 2018