Razpis garancij in posojil iz garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016

Obvestilo!

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je 22. 4. 2016 v uradnem listu objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016. Razpisanih je 4.514.700 EUR sredstev za posojila in 2.257.350 EUR za garancije.

Posojila in garancije se dodeljujejo namensko za:

  • investicije,
  • obratna sredstva in
  • zaposlovanje.

Upravičenci do finančnih spodbud iz GSD so:

  • mikro in male gospodarske družbe,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • zadruge,
  • zavodi,
  • fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
  • društva in
  • socialna podjetja.

Razpis je objavljen na spletni strani www.rc-nm.si in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2017.

Več informacij na: Garancijska shema