Razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne odpadle vode

Razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadle vode

Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav za komunalne odpadle vode do velikosti 20 populacijskih ekvivalentov. Občina Žužemberk bo sofinancirala nakup in vgradnjo male čistilne naprave, ki bo vgrajena in v funkciji obratovanja do oddaje zahtevka za subvencioniranje.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, najkasneje do 11.11.2016. Vloge se pošlje na Občino s pripisom “Razpis male čistilne naprave 2016”. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

Pogoje in ostale informacije si lahko preberete na:

Razpis za male čistilne naprave 2016