Razpis zdravstvenega letovanja na Debelem rtiču 2018

Območno združenje RK Novo mesto organizira zdravstveno letovanje na Debelem rtiču.

Rok za prijave je od 16.4.2018 do zapolnitve mest.

Termina sta:

od 8. 7. do 15. 7. 2018
od 15. 7. do 22. 7. 2018
Sprejeli bomo 190 prijav otrok iz MO Novo mesto (104), Šentjernej (21), Škocjan (12), Mirna Peč (9), Dolenjske Toplice (9), Šmarješke Toplice (10), Straža (11) in Žužemberk (14).

NAČIN PRIJAVE IN CENA LETOVANJA OTROK:

PREDLOG, ki ga izpolni zdravnik in tako predlaga zdravstveno letovanje, dobite starši pri izbranemu zdravniku otroka.
Pravico imajo otroci, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni in imajo dva ali več zapisov v obdobju od 25.2.2017 do 16.2.2018

Izpolnjen predlog takoj odnesete na Območno združenje RK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto, tel.: 07 3933120, kjer oddajo predlog in dobijo položnico za akontacijo ter izpolnijo izjavo staršev za program letovanja na Debelem rtiču.

Zdravstveno letovanje sofinancirajo ZZZS in občine. Prispevek staršev je enak za vse otroke 35 eur, ki mora biti plačan ob prijavi.