Vabilo na mednarodno konferenco Kulturna dediščina kot razvojna priložnost

Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta diStory in Minstrstvom za kulturo vabimo, na konferenco

KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST,

ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 9.00 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. 

 

Evropska komisija je ob razglasitvi leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine med tremi glavnimi cilji opredelila, da je treba »okrepiti prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom /…/ (in) promocijo trajnostnega razvoja in turizma ter krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja«.

To pomembno poslanstvo dediščine smo si za izhodišče postavili tudi snovalci mednarodne konference KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST.  

Domači in tuji predavatelji bodo v svojih predavanjih iskali odgovore na vprašanji, ali v kulturni dediščini prepoznamo razvojni potencial in ali ga znamo izkoristiti?

Poleg domačih strokovnjakov bodo na konferenci kot osrednji govorci gostovali tuji predavatelji.

Rok za prijavo: 7. maj 2018

Program