Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe in snega

Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe in snega na intenzivnih nasadih (sadovnjaki in vinogradi)

Občina Žužemberk poziva vse oškodovance iz občine Žužemberk, da prijavijo nastalo škodo na intenzivnih nasadih.

Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki ga dobite na Občini Žužemberk (kmetijsko svetovalna služba) ali na spletni strani www.zuzemberk.si. Izpolnjene obrazce je potrebno prinesti na Občino Žužemberk do 31.7.2016.

 

Več informacij:

Prijava škode zaradi posledic pozebe in snega na intenzivnih nasadih (sadovnjaki in vinogradi)