Iščejo predstavnike nevladnih organizacij za razvojni svet regije

Iščejo predstavnike nevladnih organizacij za razvojni svet regije

Regijski NVO center je objavil poziv vsem nevladnim organizacijam, tj. društvom, zasebnim zavodom in ustanovam z območja JV Slovenije, da predlagajo 11 svojih predstavnikov v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021–2027. Prijave kandidatov zbirajo do ponedeljka, 2. novembra.

Razvojni svet regije je tisti organ, ki pripravlja regijski razvojni program kot podlago za črpanje evropskih sredstev. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva in tudi nevladnega sektorja.

Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Novo mesto, Trebnje, Kočevje, Ribnica, Črnomelj in Metlika, in sicer v tisti UE, kjer ima svoj sedež. 11 članov oz. predstavnikov nevladnih organizacij se nato izbira po naslednjem ključu: tri iz novomeške UE, po dva iz upravnih enot Trebnje, Črnomelj in Kočevje, ter po enega iz upravnih enot Ribnica in Metlika.

Vse o prijavi in postopku izbora izveste na spletni strani Regijskega NVO centra:
http://www.nevladnik.info/si/novice/?id=17886

Okoljevarstveniki, kulturniki, športniki, humanitarci in vsi drugi, vabljeni k sodelovanju!