Zdravstveno varstvo

Zdravstvena postaja Žužemberk
Jurčičeva 32
8360 Žužemberk

Telefon: (07) 388 52 70

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Mej vrti 5
8000 Novo mesto

Telefon: (07) 39 34 100
Fax: (07) 39 34 101

Internet: http://www.zzv-nm.si/

Zdravstveni dom Novo mesto
Kandijska cesta 4
8000 Novo mesto

Telefon: (07) 391 67 00
Fax: (07) 332 21 16

E-pošta: info@zd-nm.si
Internet: www.zd-nm.si