Skupne službe

Skupna občinska uprava občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk
(občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, urejanje prometa)

Sedež SOU: 
Občina Dolenjske Toplice
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
Telefon: 07 38 45 196, 07 38 45 194
Telefaks: 07 38 45 190
E-mail: inspektorat@dolenjske-toplice.si

VODJA SOU: Marjan MENGER
Telefon: 07/38 45 196
Mobitel: 031 744 700
E-mail: marjan.menger@dolenjske-toplice.si
 
OBČINSKA REDARKA: Karmen CESAR
Telefon: 07/38 45 194
Mobitel: 051 307 261
E-mail: karmen.cesar@dolenjske-toplice.si
 
URADNE URE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
PONEDELJEK: 9.00-11.00 URE
SREDA: 9.30-11.00 URE
Lokacija: Uradne ure so na sedežu Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Sokolski trg 4, 8350 Dol. Toplice, soba 112.

URADNE URE PO TELEFONU
Vsak delovni dan med 7:00 in 8:00 uro po telefonu: 07 38 45 196 ali 031 744 700.

DAJANJE INFORMACIJ SPLOŠNEGA ZNAČAJA:
Telefon: 07 38 45 196 ali 031 744 700
E-mail: inspektorat@dolenjske-toplice.si
Lokacija: Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, soba 11   Skupna občinska uprava-Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vloga (prijava nepravilnosti), s katerimi se lahko stranke obračajo na SOU, se nahaja na spletni strani vsake od občin ustanoviteljic in se vlaga po pošti, elektronsko na uradni e-naslov ali osebno ob uradnih urah v sprejemno – informacijski pisarni na krajevni pristojni občini oz. na sedežu SOU. Vloga: Prijava nepravilnosti

 


 

Organ skupne občinske uprave Suhe krajine – Suhokranjski vodovod
sou@zuzemberk.si
Vodja organa Rafko Križman
rafko.krizman@zuzemberk.si
tel. 07 38 85 194