Javni zavodi

OŠ Žužemberk

OŠ Prevole

Vrtec Sonček

Zavod Dolenjske Lekarne

Zdravstveni dom Novo mesto, Zdravstvena postaja Žužemberk